Klaipėdos darnaus judumo plane – prioritetas viešajam transportui

16 lapkričio 04:44 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Šių metų lapkričio 17 d., penktadienį, 10 val.  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos III a. Tarybos posėdžių salėje (adresu Liepų g. 11) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis, kuriame bus pristatoma Klaipėdos darnaus judumo plano vizija  ir veiksmų planas iki 2020 m. 

 

 

 

Susitikimo tikslas yra su komiteto nariais ir suinteresuotomis šalimis aptarti darnaus judumo plano viziją, veiksmų planą iki 2020 m., pristatyti rengiamą priemonių finansavimo tvarką. Renginio pabaigoje, bendroje diskusijoje susitariama dėl vizijos sprendinių ir veiksmų plano priemonių.

Susitikimas yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius, savivaldybės administracijos darbuotojus ir visus besidominčius darniu judumu prisijungti ir dalyvauti diskusijoje.

Darnaus judumo vizija – apibendrintas variantas. Remiantis judumo variantų rengimu ir vertinimu, suformuluota Klaipėdos miesto darnaus judumo vizija 2030 metams: „Klaipėda – sveikas ir aplinkai draugiškas, greitas ir patogus miestas‘. Ši vizija įgyvendinama pasitelkiant apibendrintą, galutinį Klaipėdos judumo variantą 2030 metams: Klaipėdoje siekiama skatinti judėjimą viešuoju transportu, dviračiais ir pėsčiomis, kuriant greitojo viešojo transporto ašį, lokaliuose centruose ir istorinėje miesto dalyje gerinant bevariklio transporto infrastruktūrą.

Pagrindiniai vizijos sprendiniai ir svarbiausios priemonės:

Viešasis transportas: Greitojo viešojo transporto linija šiaurė-pietūs kryptimi, Taikos prospekto – Herkaus Manto gatvių ašis; Viešojo transporto prioritetas, „A“ juostos kitose pagrindinėse gatvėse; Viešojo transporto patrauklumo, patogumo, informavimo, bilietų sistemos, įvaizdžio gerinimas, parko atnaujinimas, miesto ir regiono viešojo transporto suderinimas; Statyk ir važiuok (Park & Ride) aikštelės prie greitosios viešojo transporto linijos, patogus transporto rūšių keitimas stotelėse;

Dviračių skatinimas: infrastruktūros plėtra, pagrindinėse miesto ašyse ir lokaliuose centruose (dviračių takai, greitosios dviračių juostos, dviračių dalinimosi sistema, dviračių stovai, saugyklos, statymo vietos, elektrinių dviračių skatinimas);

Pėsčiųjų judėjimo gerinimas: pėsčiųjų zonų plėtra lokaliuose centruose; Senamiestis – pėsčiųjų zona; Eismo perorganizavimas Naujamiestyje, gerinant sąlygas bevarikliam transportui; Eismo saugos didinimas; Transporto sistemos visuotinimas, universalaus dizaino principų taikymas;

Įgyvendinus Klaipėdos darnaus judumo viziją 2030 metais Klaipėdoje didžioji dalis kelionių būtų atliekama darniu transportu, kelionės automobiliu sudarytų tik apie ketvirtį visų kelionių. Modalinis kelionių pasiskirstymas būtų:

Viešuoju transportu – 35 %

Pėsčiomis – 33 %

Dviračiu – 8 %

Automobiliu – 24 %

Veiksmų planas. Remiantis atliktomis Klaipėdos miesto darnaus judumo esamos situacijos bei teminių dalių analizėmis, vizija bei galimais plėtros variantais ir pasirinktu galutiniu darnaus judumo variantu, buvo sudarytas darnaus judumo veiksmų planas. Planas buvo rengiamas iki 2020 m., tačiau siekiant parodyti darnaus judumo sprendimų Klaipėdos mieste kompleksiškumą, jis apima priemones, kurių įgyvendinimas numatytas vėliau – iki 2030 m.

Detalūs darnaus judumo vizijos įgyvendinimo etapai, kiekiai, lėšų poreikis ir veiksmų plano priemonės bus pristatomos komiteto posėdyje.

Klaipėdos miesto savivaldybės informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka