Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą dėl vidaus sandorio su UAB „Vilniaus viešasis transportas“

02 balandžio 04:11 2021 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Konkurencijos tarybą atsisakė pradėti tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų, pavedant uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“ teikti keleivių vežimo paslaugas, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Nutarime rašoma, kad:

Konkurencijos taryba gavo pareiškėjo (UAB „Vlasava“) pareiškimą, kuriuo prašo pradėti tyrimą dėl Vilniaus miesto  savivaldybės sprendimo „Dėl UAB „Vilniaus viešasis transportas“ teikiamų keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų pirkimo“ ir jo pagrindu su Bendrove bei savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ sudarytos trišalės Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo sutarties atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Pareiškėjo nuomone, savivaldybės sprendimas, kurio pagrindu be konkurso su UAB „Vilniaus viešasis transportas“ sudarytas vidaus sandoris dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo, pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę ir suteikia privilegijas savivaldybės kontroliuojamai bendrovei.

Visą Konkurencijos tarybos nutarimą skaitykite čia:

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka