KTK pakeitimų dėl tolimojo susisiekimo projektas: kas siūloma ir ko pasigedo vežėjai?

18 liepos 03:46 2022 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2022-07-14 įregistravo Kelių transporto kodekso pakeitimų dėl tolimojo susisiekimo projektą, kuris teikiamas Vyriausybei svarstyti, po to keliaus į Seimą.

Lydraštyje Vyriausybei rašoma, kad:

-KTK projekto tikslas – reformuoti tolimojo susisiekimo autobusais sistemą, įstatyme nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas organizuojant tolimąjį susisiekimą, maršrutų nustatymo kriterijus, leidimo vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimo ir leidimo galiojimo panaikinimo tvarką, viešųjų paslaugų teikimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutuose reikalavimus.

-Konkurencijos tarybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Lietuvos transporto saugos administracijos pastabos suderintos darbo tvarka, o į Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies.

Siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

(ištrauka iš aiškinamojo rašto).

 Esminės nuostatos, susijusios su stočių veiklos reglamentavimu, perkeliamos iš Nuostatų į Kodeksą, atsisakoma autobusų stočių kategorijų ir nustatomi bendri reikalavimai stotims. Taip siekiama geresnės paslaugos kokybės ir prieinamumo kiekvienam keleiviui.

KTK projektu nustatomas viešųjų paslaugų teikimo tolimojo susisiekimo maršrutais organizavimas. Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Transporto saugos administracija) paskiriama šios viešosios paslaugos organizatore – Transporto saugos administracija nustatys viešosios paslaugos vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais poreikį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamus viešųjų paslaugų kokybės kriterijus ir reikalavimus ir, esant aplinkybėms, dėl kurių viešoji paslauga nebeturėtų būti teikiama, nutrauks viešosios paslaugos teikimą.

KTK projekte numatyta, kad Transporto saugos administracija nustatys, keis ir panaikins tolimojo susisiekimo maršrutus. Tai bus vykdoma pagal Kodekse įtvirtinamus tolimojo susisiekimo maršrutų kriterijus – minimalus maršruto ilgis, reisų skaičius, maršruto trasos danga, nurodoma daugiau maršruto pradžios ir pabaigos vietų negu dabar, nustatomas autobusų išvykimo dažnumas įvertinant gyventojų skaičių maršruto pradžios ir pabaigos miestuose, vertinant mažesnį gyventojų skaičių turinčio miesto, kuriame yra maršruto pradžios arba pabaigos punktas, gyventojų skaičių. Siekiant tenkinti keleivių poreikius ir suvaldyti tikėtinai išaugsiantį autobusų stočių užimtumą, nustatoma daugiau maršrutų pradžios ir pabaigos vietų – ne tik autobusų stotys, bet ir traukinių stotys, oro uostai, kitos savivaldybės nustatytos stotelės.

Šiais pakeitimais:

  • nustatoma konkurencinga procedūra naujiems vežėjams parinkti – vežėjai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, gali vykdyti veiklą Transporto saugos administracijos nustatytuose maršrutuose be konkurso;
  • įtvirtinama neterminuota leidimo vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais trukmė, numatant minimalią 12 mėnesių paslaugos teikimo trukmę susisiekimo stabilumui užtikrinti;
  • vienas iš esminių reikalavimų vežėjams – keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais užtikrinimo garantija, kuria vežėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais veiklą;
  • vežėjai įpareigojami užtikrinti kokybišką paslaugą, nustatoma, kad vežėjas turi užtikrinti neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų  vežimą tolimojo susisiekimo maršrutais vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 181/2011 nuostatomis, o autobusai būtų ne senesni kaip 14, o nuo 2026 m. sausio 1 d. – 10 metų.

KTK projekto įsigaliojimas numatytas 2022 m. gruodžio 31 d., o KTK projekto nuostatų apie autobusų stočių reglamentavimo pakeitimus ir autobusų, kuriais bus teikiamos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo maršrutais paslaugos, didžiausio amžiaus trumpinimą įsigaliojimas numatytas 2026 m. sausio 1 d.

LKVA komentaras:

Primename, kad vežėjų su LTSA sudarytos sutartys pasibaigia 2023-03-31, todėl keleiviai pagal naują tvarką turės būti vežami po 3 mėnesių nuo įstatymo įsigaliojimo, t.y. nuo 2023-04-01 d.

Svarbiausia, kad reforma įvyktų sklandžiai ir keleiviai to net nepastebėtų, tačiau sunku pasakyti, ar vežėjams per trumpą 3 mėnesių laikotarpį pavyks gauti naujus leidimus vežti keleivius reguliariais tolimojo susisiekimo maršrutais.

Asociacijos nuomone, turėtų būti numatytas ilgesnis pasirengimo reformai laikas (pereinamasis laikotarpis), taip pat svarbu šiame projekte nustatyti tvarkaraščių sudarymo pagrindinius principus, kad juos būtų galima detalizuoti poįstatyminiuose teisės aktuose. Tokiu būdu būtų pasiektas visos tolimojo susisiekimo sistemos tvarumas ir aukšta paslaugos kokybė.
Įstatymo projektas 22-10374, 2022 m. liepos 14 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 11, 17(1), 18, 18(2) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 18(2) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka