Kvietimas dalyvauti apklausoje dėl vandeniliu ir elektra varomų transporto priemonių

09 balandžio 04:01 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ kviečia narius dalyvauti apklausoje ir išsakyti nuomonę apie vandeniliu ir elektra varomas transporto priemones. Apibendrinti šios apklausos rezultatai bus pateikti Energetikos ministerijai, kuri pateiks informaciją apie situaciją mūsų šalyje Europos Komisijos (EK) užsakymu ruošiamai „Global Hydrogen Review“ apžvalgai, kuri pasirodys šį rudenį.

Tad labai svarbi asociacijos narių pateikta informacija apie tai, kiek šiuo metu mūsų šalies transporto sektoriaus įmonės naudoja šias pažangias technologijas. Kviečiame atsakyti į anketos klausimus iki š.m. balandžio 23 d.

Anketą galima rasti čia

EK vykdo išsamią visų Europos Sąjungos (ES) šalių narių apklausą, siekiant įvertinti vandenilio gamybą, panaudojimą ir tikslus skirtinguose sektoriuose. „Global Hydrogen Review“ apžvalgą rengia Tarptautinė energetikos agentūra (International Energy Agency, IAE).

Lietuvos vandenilio platforma įkurta 2020 m. lapkričio 30 d., Energetikos ministrui pasirašius bendradarbiavimo susitarimą su 19 verslo asociacijų bei įmonių. Šis bendradarbiavimo formatas telkia šalies mokslo institucijų, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus bendram tikslui – siekti vandenilio technologijų plėtros šalyje.

ES Vandenilio strategijoje konstatuojama, kad vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, bus kritiškai svarbus iki 2050 metų, siekiant ES klimatui neutralios ekonomikos. Taip pat numatyta siekti integruoti vandenilį dekarbonizuojant pramonės, transporto, energijos gamybos ir pastatų sektorius visoje Europoje.

„Linavos“ informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka