LKVA kreipėsi į valdžios institucijas dėl vairuotojų skiepijimo prioriteto ir reikalavimų vežti keleivius švelninimo

kovo 23 05:29 2021 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Sveikatos apsaugos ministro įsakyme dėl prioritetinių gyventojų grupių skiepijimo nustatyta, kad prioriteto tvarka skiepijami „asmenys, vykdydami gyvybiškai svarbias valstybės ir visuomenės funkcijas, kontaktuojantys su kitais asmenimis. Tokias gyvybiškai svarbias funkcijas atlieka vidaus tarnybos pareigūnai, kariai, darbuotojai dirbantys mažmeninėje prekyboje, maisto tvarkymo subjektuose ir kitose gyvybiškai svarbias valstybės ir visuomenės funkcijas vykdančiose organizacijose.

Lietuvos keleivių vežimo asociacija kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją prašydama autobusų ir troleibusų vairuotojus įtraukti į prioritetinę skiepijimo grupę, pabrėždama, kad viešosios keleivių vežimo paslaugas yra gyvybiškai svarbios valstybei ir visuomenei, visuotinai pripažinta, kad keleivių vežimas reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais priklauso bendros ekonominės svarbos paslaugų (BESP) kategorijai, be to, šiomis paslaugomis naudojasi didelė dalis Lietuvos gyventojų, pvz.,  2019 metais autobusais ir troleibusais buvo vežta 372,9 mln., o pandeminiais 2020 metais –  232,5 mln. keleivių.

Visą kreipimąsi rasite čia.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl karantino nustatyta, kad Ribojamas keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais – tarpmiestiniame ir priemiestiniame transporte leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip vieno metro atstumu, o miesto transporte leidžiama užimti sėdimas ir stovimas vietas, jei tarp asmenų užtikrinamas ne mažesnis kaip vieno metro atstumas“.

Lietuvos keleivių vežimo asociacija, pritaria miesto transporte leisti vežti ne tik sėdinčius, bet ir stovinčius keleivius, tačiau gerėjant epidemiologinei situacijai ir švelninat karantino ribojimus valstybės lygiu, atsiranda daugiau keleivių ne tik miesto,  bet ir priemiestiniuose bei tolimojo susisiekimo maršrutuose, todėl, siekiant tenkinti keleivių poreikius, tikslinga ribojimus dar labiau švelninti.

Išliekant ribojimui vežti keleivius išlaikant 1 m atstumą, keleiviams pasiekti savo kelionės tikslą bus sudėtinga, nes vežėjai turi ribotą transporto priemonių skaičių ir negalės vežti daugiau keleivių, be to, prasidėjus antrai pandemijos bangai, suvaržius judėjimą tarp savivaldybių, gruodžio mėnesį keleivių skaičius krito apie 77 proc., rida – apie 48, o pajamos apie 77 proc., o  sausio mėnesiais padėtis buvo dar blogesnė, todėl toliau generuoti nuostolius keleivių vežėjai nebeturį galimybių.

Visus argumentus dėl ribojimų švelninimo rasite čia.

LKVA informacija