Naujausi teisės aktų projektai

kovo 15 04:44 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerija 2022-03-10 registravo Kelių transporto kodekso, Transporto veiklos pagrindų įstatymo ir Administracinių nusižengimo kodekso pakeitimų projektus, susijusius su mobilumo paketo reikalavimo perkėlimu į Lietuvos teisę.

Projektas buvo pateiktas išvadoms praėjusių metų lapkričio pabaigoje, mes teikėme savo pastabas, teisės aktų sistemoje yra sudėtos visų institucijų ir organizacijų pastabos, taip pat ir LKVA.

Šiek tiek tikslinamos KTK 11 str. dėl autobusų stočių, nelieka smulkių siuntų sąvokos KTK 17, 23 ir 24 str., bet jas bus galima vežti ir toliau kaip bagažą.

Šis KTK projektas šiek tiek skiriasi nuo ankstesnio. Jei LRV pritars, keliaus į Seimą.

  1. Įstatymo projektas 22-3275, 2022 m. kovo 10 d.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 101, 393, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 459, 463, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

  1. Įstatymo projektas 22-3278, 2022 m. kovo 10 d.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 1, 7, 8, 8(1), 8(2), 8(3), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 30, 32, 38 ir 41 straipsnių pakeitimo, 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 8(4), 8(5), 8(6), 9(1), 10(1), 39(1) ir 39(2) straipsniais įstatymas

  1. Įstatymo projektas 22-3281, 2022 m. kovo 10 d.

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

  1. Nutarimo projektas 21-27365(4), 2022 m. kovo 10 d.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 27 D. NUTARIMO NR. 1248 „DĖL UNIVERSALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR UNIVERSALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ KAINŲ AUKŠČIAUSIOS RIBOS NUSTATYMO BEI KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

  1. Nutarimo projektas 21-31730(2), 2022 m. kovo 10 d.

Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 1, 7, 8, 8(1), 8(2), 8(3), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 30, 32, 38 ir 41 straipsnių pakeitimo, 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 8(4), 8(5), 8(6), 9(1), 10(1), 39(1) ir 39(2) straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 12 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 101, 393, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 459, 463, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

LKVA Informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka