Nauji sunkiųjų transporto priemonių registravimo reikalavimai (Euro 6)

lapkričio 29 05:33 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

apie-mersa3Valstybinė kelių transporto inspekcija informuoja, kad, įsigaliojus 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (Euro 6) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiančiam Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB bei panaikinančiam Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB, (toliau – Reglamentas Nr. 595/2009) bus taikomi nauji transporto priemonių registravimo reikalavimai.

Nuo 2016 m. gruodžio 31 d. visų klasių transporto priemonės, kuriose sumontuoti varikliai, patvirtinti pagal Reglamento Nr. 595/2009 nuostatas, turės atitikti Euro 6 variklio išmetamųjų teršalų reikalavimus. Transporto priemonės, neatitinkančios minėtų reikalavimų, po 2016 m. gruodžio 30 d. nebus registruojamos. Variklio išmetamieji teršalai ir variklio išmetamųjų teršalų sertifikatuose nurodyta raidė, žyminti Euro normos įgyvendinimo etapą, turės atitikti Reglamento Nr. 595/2009 nuostatas. Euro 6 išmetamųjų teršalų sertifikatai kompresinio uždegimo varikliams su raide A ir priverstinio bei kompresinio uždegimo varikliams su raide B bus nebepriimtini.

Naujos transporto priemonės, neatitinkančios Reglamento Nr. 595/2009 reikalavimų, po 2016 m. gruodžio 30 d. bus registruojamos tik su atitikties liudijimais, prieš registraciją pažymėtais Inspekcijos žyma apie taikytiną išimtį, pagal iš anksto pateiktą sąrašą. Gamintojai ir įmonės, atstovaujančios gamintojams, transporto priemonių sąrašą dėl anksčiau išvardytų priežasčių Inspekcijai turi pateikti iki 2016 m. gruodžio 16 d.

Transporto priemonių didžiausias skaičius negalės viršyti 30 proc. visų tipų transporto priemonių, registruotų ir pradėtų eksploatuoti Lietuvoje 2016 m. Jei minėti 30 proc. yra mažiau kaip 100 visų atitinkamų tipų transporto priemonių, leidžiama registruoti ir pradėti eksploatuoti ne daugiau nei 100 transporto priemonių.

Plačiau apie serijos pabaigos procedūras galite rasti čia:

https://www.vkti.gov.lt/index.php?-266924735

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka