Pasirašytas susitarimas dėl Jngtinės profsąjungos atstovybės sudarymo

12 gegužės 04:15 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Birželio 10 d. įvyko susitikimas, kur aptartos Jungtinės profsąjungos atstovybės sudarymo sąlygos. Jame dalyvavo: LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupvičienė, projektų vadovė Daiva Kvederaitė, UAB “Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, teisininkė Jovita Jančiauskienė, Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Edita Morkūnienė ir UAB „Kauno autobusai” Keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos,  pirmininkė Lina Jankauskienė.

Susitikime aptartos Jungtinės atstovavimo sąlygos, nes kolektyvinė sutartis baigiasi 2022 m. gruodžio 31 d., todėl  reikia pradėti kolektyvines derybas dėl naujos kolektyvinės sutarties sudarymo.

Atsižvelgiant į lygiateisiškumo principą, Jungtinę atstovybę sudaro  6 nariai, kuriuos deleguoja profesinės sąjungos pagal savo turimą narių skaičių. Iki 80 narių turinti profsąjunga deleguoja 1 (vieną) atstovą, turinti 81-161 narius deleguoja  2 (du) atstovus,  turinti 161-242 narius deleguoja 3 atstovus (tris) bei turinti 243 ir daugiau narių deleguoja 4 atstovus (keturis).

Jungtinės atstovybės pirmininkui pavedama pasirašyti UAB “Kauno autobusai” kolektyvinę  sutartį. Jungtinės atstovybės veiklos organizavimo klausimai, neaptarti šiame susitarime, gali būti aptarti Jungtinės atstovybės veiklos reglamente, patvirtintame visų Jungtinės atstovybės narių balsais.

      Šalys lygiais pagrindais turi teisę:

dalyvauti jungtinės atstovybės posėdžiuose dėl UAB “Kauno autobusai” kolektyvinės sutarties sudarymo;

teikti pasiūlymus Jungtinėje atstovybėje dėl kolektyvinės sutarties nuostatų;

kreiptis į UAB  „Kauno autobusai”, siekiant gauti informacijos, susijusios su kolektyvinės sutarties sudarymu bei vykdymu.

      Sutarta pasirašius Jungtinės profsąjungos atstovybės susitarimą artimiausiu laiku iki birželio mėnesio sušaukti Jungtinės atstovybės posėdį ir nutarti deleguoti atstovus į Darbo grupę. Kiekviena šalis galės teikti pasiūlymus dėl kolektyvinės sutarties pasiūlymus aptariant Jungtinės profesinės atstovybės posėdyje. Planuojama kolektyvines derybas pradėti su darbdaviu rugsėjo mėnesį pateikiant kolektyvinės sutarties projektą.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis paminėjo aptarsime vairuotojų darbo ir poilsio režimą, atlyginimų indeksavimo galimybes, atostogų sudarymo principus ir kitas darbuotojų sąlygas teikiant ruošiant kolektyvinės sutarties projektą.