Paskelbtas konkursas modeliuoti Lietuvos miestų darnaus vystymosi galimybes ir poreikius

26 liepos 03:03 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Aplinkos ministerija kviečia įvairių sričių profesionalus dalyvauti Tvarių miesto gairių, skirtų įvertinti urbanizuotų teritorijų darnaus vystymosi ir geresnės gyvenimo kokybės galimybes, parengimo viešųjų pirkimų konkurse. Į procesą skatiname įsitraukti įvairių sričių specialistus –  ypač geografus, sociologus, ekonomistus, urbanistus, kurių žinios ir įžvalgos labai reikalingos sistemiškam ir tvariam miestų vystymui planuoti.

Projekto tikslas – nustatyti rekomendacijas želdynams gausinti, darniam judumui, atsakingam ir tvariam vartojimui skatinti, atliekų, oro, vandens, garso taršai ir jų poveikiui klimato kaitai mažinti. Parengus gaires būtų pasiūlytos skirtingo dydžio ir tipo miestų darnaus vystymosi prioritetinės kryptys, principai ir rodikliai, apimantys kokybinius ir kiekybinius kriterijus. Kartu būtų galima vizualiai modeliuoti urbanizuotų teritorijų vystymosi galimybes ir poreikius, suplanuoti teritorijų plėtros kryptis planuojant miestus.

Lietuvos miestams būdingi labai skirtingi užstatymo tipai ir aplinkos savybės – nuo priemiesčių, reto ar tankaus užstatymo miesto centre iki laisvo plano rajonų be tradicinio gatvių tinklo. Dažnai tarp rajonų, miestų didėja ir socialinė, ekonominė atskirtis, o urbanizuota teritorija neatitinka administracinių miestų ribų. Todėl apibendrinti techniniai reglamentai negali būti taikomi visiems užstatymo tipams.

2021 m. lyginant su 2020 m. gyventojų tankis penkiuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose padidėjo nežymiai, nuo 38 iki 39 gyv./ha. Jis nesiekia net minimalaus rekomenduojamo gyventojų tankio keliamo mažiems miestams – 50 gyv./ha, kurio reikia, kad atsipirktų techninė ir socialinė infrastruktūra. Tai didina miestų infrastruktūros eksploatavimo kaštus. Rekomenduojamas maksimalus gyventojų tankis didmiesčiuose siekia 150 gyv./ha, o viešasis transportas tampa nuostolingu esant mažiau nei 90 gyv./ha. 

Planuojama, kad Tvarių miestų gairės identifikuos skirtingų urbanizuotų teritorijų tvarumo lygį Lietuvos miestuose ir paskatins savivaldybes organizuoti teritorijoms reikalingus planavimo procesus, projektus ir diskusijas jam padidinti.

Rengiant gaires bus atsižvelgiama į LRBP kompaktiško miesto principus, Lietuvos urbanistinės politikos pagrindines kryptis, jų įgyvendinimo rekomendacijas bei ES direktyvas ir tendencijas.

Plačiau su konkursu ir jo sąlygomsi galite susipažinti čia

Pasiūlymus galima teikti iki rupgjūčio 17 d.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka