Pradedama įgyvendinti priemonė dėl miesto ir priemiesčio viešojo transporto parko atnaujinimo

07 balandžio 05:23 2020 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Respublikos susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ patvirtinta 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo  sąmata, kurioje numatyta priemonei ,,Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ (toliau – Priemonė) įgyvendinti skirti 20 mln. Eur, parengė Klimato kaitos programos Priemonės preliminarias finansavimo sąlygas. 

 

 

 

Prašome peržiūrėti ir įvertinti parengtas Priemonės finansavimo sąlygas ir, jei turėsite pastabų ir pasiūlymų joms tikslinti, prašome pateikti iki š. m. balandžio 9 d. el. pašto adresu rasa.sirutaviciene@sumin.lt.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija rengs Priemonės finansavimo sąlygų aprašą ir organizuos kvietimų teikti paraiškas paskelbimą.

Preliminarias finansavimo sąlygas galite rasti čia:

http://sumin.lrv.lt/lt/es-investicijos/kita-parama

 

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka