Patvirtintas vežėjų reputacijai kenkiančių pažeidimų sąrašas

gegužės 07 14:08 2012 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika

Vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 6 straipsnio 1 dalimi ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, 33 punktu, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B-154 patvirtintas Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašas.

Asmenys, kurie nuteisti ar kuriems taikytos sankcijos už šiame sąraše nurodytą nusikaltimą ar administracinį pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį ir administracinių teisės pažeidimų kodeksus, praras nepriekaištingą reputaciją ir negalės vykdyti pareigų iki termino, kuriam pasibaigus bus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda, arba teistumo pabaigos.

Nuoroda, kur galima rasti sąrašą:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423631&p_query=&p_tr2=2

rašyti komentarą

0 komentarų

Komentarų nėra

Jūs galite pradėti diskusiją.

Komentuoti

Jūsų duomenys saugūs! Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Taip pat kiti duomenys nebus platinami trečiosioms šalims.
Visi laukeliai privalomi.