Patvirtinti reikalavimai mokyklinių autobusų ženklinimui

birželio 12 09:20 2012 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigalioja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašas nustato mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimus.

Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų apraše numatyta, kad ant mokyklinio autobuso turi būti įrengtos keturios (gamykliškai arba papildomai) įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos (toliau – žibintai). Du žibintai turi būti įrengti mokyklinio autobuso priekinėje dalyje ir du mokyklinio autobuso galinėje dalyje.

Žibintai ant mokyklinio autobuso turi būti įrengti taip, kad jų tvirtinimo plokštuma būtų statmena mokyklinio autobuso išilginės ašies plokštumai (arba žibintų atskaitos ašis būtų lygiagreti mokyklinio autobuso išilginei ašiai).

Žibintai ant mokyklinio autobuso turi būti įrengti priekinėje ir galinėje dalyse ne žemiau kaip 150cm ir ne aukščiau kaip 300cm nuo žemės paviršiaus iki žibintų atskaitos centro. Atstumas tarp žibintų atskaitos centrų turi būti ne mažesnis kaip 120cm.

Visi žibintai turės būti sertifikuoti ir paženklinti pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės Nr. 65, suvienodinančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimus, atsižvelgiant į specialius įspėjamuosius šviesos signalus, reikalavimus.

Su Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašu galite susipažinti:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=426422&p_query=&p_tr2=2

VKTI informacija

rašyti komentarą

0 komentarų

Komentarų nėra

Jūs galite pradėti diskusiją.

Komentuoti

Jūsų duomenys saugūs! Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Taip pat kiti duomenys nebus platinami trečiosioms šalims.
Visi laukeliai privalomi.