Registruoti nauji teisės aktų projektai:

vasario 10 05:19 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu registruota keletas naujų teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Nutarimo projektas 23-1413, 2023 m. vasario 03 d.
<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1694368> DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ
EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo <https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/ca3a3ea0a3bb11ed924fd817f8fa798e/#_ftn1> [1] (toliau – Įstatymas) pakeitimus ir numatyti būtinus Kelių eismo taisyklių <https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/ca3a3ea0a3bb11ed924fd817f8fa798e/#_ ftn2> [2] (toliau – KET) pakeitimus eismo saugumui užtikrinti ir eismo organizavimo būdams patobulinti.

Įsakymo projektas 23-1471, 2023 m. vasario 06 d. <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1694680> DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3-591 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTOSE NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIOSE ĮMONĖSE ….

Įsakymo projektas parengtas įvertinus galimas grėsmes nacionaliniam saugumui priimant strateginius sprendimus dėl nacionaliniam saugumui svarbios infrastruktūros funkcionavimo ir kitų nacionaliniam saugumui esminių klausimų valstybės įmonėje Lietuvos oro uostuose ir akcinėje bendrovėje Vidaus vandens kelių direkcijoje, tai pat atsižvelgiant į įmonių „Oro navigacija“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos juridinės formos (valstybės įmonės nuo 2023 m. sausio 2 d. tapo akcinėmis bendrovėmis) ir struktūros pasikeitimus bei akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinių įmonių struktūros pasikeitimus.

Įsakymo projektas 23-1593, 2023 m. vasario 08 d. <http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1695227> DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2018M. GEGUŽĖS 11 D. ĮSAKYMO NR. 3-225 „DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DARBO LAIKO, LEIDŽIAMŲ ASMENŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ VYKIMO PER JUOS BŪDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO

Įsakymo projekto tikslas – užkardyti kylančias grėsmes ir rizikas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui dėl žymiai išaugusios kontrabandos, gabenamos traukiniais iš Baltarusijos Respublikos, srauto ir kitas potencialias hibridines grėsmes, galinčios kilti dėl nepakankamų galimybių užtikrinti iš Baltarusijos Respublikos per Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės postą (toliau – GPKP) atvykstančių traukinių gabenamų krovinių patikrinimą ir kontrolę.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka