Seimas įteisino kombinuotąjį keleivių vežimą

21 gruodžio 04:32 2018 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Seimas pritarė Transporto veiklos pagrindų įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso pataisoms, kuriomis užtikrinamas optimalios talpos keleivinių transporto priemonių naudojimas teikiant viešąsias keleivių vežimo paslaugas (projektai atitinkamai Nr. XIIIP-2489(2) ir Nr. XIIIP-2489(2).

 

 

 

Teisės aktuose įtvirtintas kombinuotosios keleivių vežimo sistemos sukūrimas, suteikiant galimybę „Lietuvos geležinkeliams“ apsvarstyti galimybę vietinių maršrutų, kuriais važiuoja daugiausia keleivių, ruožuose keleivius vežti traukiniais, maršrutuose, kuriuose yra maži keleivių srautai, atvežus geležinkeliu, likusį atstumą vežti autobusų transportu.

Nustatyta, kad geležinkelio įmonė (vežėjas), parinkta teikti viešąsias kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas, turės turėti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse nurodytą licenciją, kuria suteikiama teisė vežti keleivius autobusais Lietuvos Respublikoje (jeigu vežimą kelių transporto priemonėmis vykdo pati geležinkelio įmonė (vežėjas), arba užtikrinti, kad tokią licenciją turėtų keleivių vežimą kelių transporto priemonėmis vykdysiantis vežėjas.

Tokia įmonė taip pat turės užtikrinti, kad būtų sukurta ir veiktų bendra keleivių, vežamų kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais, informavimo ir bilietų sistema, sudarytas tvarkaraštis.

Geležinkelio įmonė (vežėjas) pagal sudarytą sutartį su savivaldybe turės teisę pati ar pasitelkdama keleivių vežimą kelių transporto priemonėmis vykdysiantį vežėją vežti kelių transporto priemonėmis vietiniais maršrutais tos savivaldybės teritorijoje keleivius, kurie nesinaudojo ar nesinaudos kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslauga. Keleiviams, ketinantiems vykti tik kelių transporto priemone, bilietai bus parduodami tik tuo atveju, jeigu kelių transporto priemonėje yra laisvų sėdimų vietų, neužimtų keleivių, kurie naudojasi kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslauga.

Nustatyta, kad už geležinkelio įmonės (vežėjo) įsipareigojimų, nustatytų viešųjų paslaugų teikimo sutartyje, nevykdymą atsakys geležinkelio įmonė (vežėjas) ir tuo atveju, kai šie įsipareigojimai nevykdomi dėl keleivių vežimą kelių transporto priemonėmis vykdančio vežėjo, jeigu toks vežėjas pasitelktas, kaltės.

Transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisos priimtos už balsavus 81, nė vienam nebuvus prieš, susilaikius vienam Seimo nariui. Už Geležinkelių transporto kodekso pataisas vieningai balsavo 77 Seimo nariai.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka