Seime vėl teikiamas metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektas

gegužės 26 01:54 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

metro1-1-300x200Nors metropoliteno įstatymas jau buvo ne sykį atmestas, šios transporto rūšies entuziastai nenuleidžia rankų. Seimui pateiktas svarstyti Ekonomikos komiteto parengtas „Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektas“.

 

 

Plačiau su dokumentu galite susipažinti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1152109

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka