Siūlomi priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ pakeitimai

11 rugpjūčio 04:23 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė dokumentas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-395(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo.

 

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6f08a642d7e211ea8f4ce1816a470b26

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka