Susisiekimo ministerija ir „LTG Link“ pasirašė sutartį dėl keleivių vežimo geležinkeliais

06 sausio 05:17 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Susisiekimo ministerija ir „Lietuvos geležinkelių“ grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ pasirašė keleivių vežimo sutartį 2023–2032 metų laikotarpiui, kuria įsipareigojama teikti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transporto paslaugas ir kurti patogesnes sąlygas keliauti traukiniais visiems žmonėms, įskaitant turinčius individualių poreikių, bei skatinti naudojimąsi tvaresniu viešuoju geležinkelių transportu ir mažinti transporto poveikį aplinkai.  

Būtinybę sudaryti tokią sutartį ir finansuoti geležinkelio maršrutus, kurie yra būtini užtikrinant gyventojų poreikį keliauti viešuoju tarpmiestiniu transportu, bet nėra komerciškai pelningi, numato Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir yra įprasta praktika Europos Sąjungoje.

Šia sutartimi siekiama, kad vis daugiau keleivių rinktųsi geležinkelių transportą, o jų skaičius Lietuvoje 2025 m. išaugtų iki 6 mln., o 2030 m. – iki 10 mln. 2022 m. sausio–lapkričio mėnesiais „LTG Link“ pervežė beveik 4,3 mln. keleivių.

Planuojama, kad vidutinė metinė dalinio finansavimo suma keleiviams vežti sieks 40 mln. eurų, kuri leis ne tik užtikrinti būtinąjį finansavimą, bet ir atnaujinti traukinių parką.

„Susitarimas su „LTG Link“ dešimtmečiui įtvirtina šalių siekius toliau skatinti gyventojus rinktis keliones traukiniais, didinti kelionių traukiniais patrauklumą ir teikiamų paslaugų kokybę. Taip pat šia sutartimi didinsime įmonei keliamus kokybės reikalavimus ir stiprinsime kontrolę, derinsime tvarkaraščius, numatysime ilgalaikį finansavimą. Kas ypač svarbu – ja dedame tvirtą pagrindą viso traukinių parko atnaujinimui“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Ilgalaikė viešųjų paslaugų sutartis bus reikšminga „LTG Link“ pritraukiant ir papildomą Lietuvos ir tarptautinių finansų rinkų finansavimą naujiems elektriniams, visiškai pritaikytiems specialių poreikių turintiems keleiviams traukiniams.

„Ši sutartis žymi naują etapą plėtojant žaliąjį susisiekimą traukiniais. Ilgalaikis finansavimas leis planuoti ir įgyvendinti tiek tai, kas būtina keleiviams šiandien, tiek planuoti visiems žmonėms pritaikytų traukinių parko atnaujinimą ir plėtrą. Per artimiausius dešimt metų suplanuotais pokyčiais tikimės kryptingai prisidėti prie tvarių kelionių traukiniais populiarinimo, transporto poveikio aplinkai mažinimo ir didinti geležinkelio paslaugų prieinamumą visoje šalyje“, – teigia „LTG Link“ vadovas Linas Baužys.

Susisiekimo ministerija ir „LTG Link“ sutarė dėl procedūrų, susijusių su traukinių maršrutų nustatymu, viešųjų paslaugų kokybės reikalavimų ir kontrolės priemonių. „LTG Link“ kiekvienais metais derins preliminarų kitų metų traukinių eismo tvarkaraštį. Taip pat bus siekiama prie traukinių eismo grafikų geriau priderinti autobusų maršrutus ir užtikrinti tolimesnes keleivių keliones.

Sutartyje numatyta galimybė prie geležinkelių viešųjų paslaugų gerinimo prisidėti ir suinteresuotoms savivaldybėms, atliepiant kiekvieno regiono ypatumus ir poreikius, derinant traukinių ir vietinio viešojo transporto maršrutus, įrengiant „Statyk ir važiuok“ aikšteles kuo arčiau traukinių stočių, kuriant vieno bilieto sistemą ar imantis kitų priemonių, skatinančių kuo daugiau regiono gyventojų rinktis keliones traukiniais.

Susisiekimo ministerijos ir „LTG Link“ sutartis įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka