Susisiekimo ministerijos pastangos skatinti darnų judumą šalyje sulaukė įvertinimo

19 balandžio 03:43 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Susisiekimo ministerija, skatindama darnų judumą šalyje, daug dėmesio skiria darnaus judumo mieste planams rengti ir įgyvendinti, taip pat organizuoja specialistų ir savivaldybių atstovų mokymus. Europos darnaus judumo mieste planų konferencijoje Dubrovnike (Kroatija) Lietuvos pastangos skatinti darnų judumą šalyje buvo įvardytos kaip gerosios praktikos pavyzdys.

Europos Komisijos (EK) finansuojamo projekto „Prosperity“ koordinatoriai pabrėžė, kad Lietuva, palyginti su kitomis šalimis, yra numačiusi labai aiškų Darnaus judumo mieste planų (DJMP) rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo procesą. Šiuo pavyzdžiu koordinatoriai rekomendavo sekti ir kitoms projekte dalyvaujančioms Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms.

DJMP mūsų šalyje rengiami pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintas šių planų rengimo gairių temines dalis, kuriose akcentuojama būtinybė plėtoti viešojo, bevariklio ir ekologiško transporto, taip pat  specialiųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikytą infrastruktūrą. DJMP rengimą ir įgyvendinamą finansuoja ES struktūriniai fondai.

Susitikime su „Prosperity“ projekto koordinatoriais pabrėžta, kad Lietuvos sprendimas DJMP rengimą susieti su darnaus judumo priemonių finansavimu, t. y. sudaryti galimybes miestams gauti ES struktūrinių fondų ir nacionalines lėšas tik tada, kai planai jau parengti, yra racionalus ir efektyvus.

Šio sprendimo dėka miestų savivaldybių administracijos yra skatinamos tobulinti alternatyvaus susisiekimo infrastruktūrą, formuoti naujus gyventojų kasdienių kelionių įpročius ir atkreipti dėmesį į aplinkosaugos dalykus.

Trys šalies savivaldybės – Tauragės, Visagino ir Jonavos – jau parengusios DJMP, kuriuos belieka suderinti su Darnaus judumo mieste rengimo planų komisija, sudaryta susisiekimo ministro įsakymu, gauti finansavimą ir pradėti šiuos planus įgyvendinti.

„Prosperity“ – tai ES programos H-2020 finansuojamas projektas, kuriuo siekiama paskatinti Darnaus judumo mieste planų rengimą ir įgyvendinimą 12 ES šalių ir 250 savivaldybių.

 

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka