Tarptautinėje transporto konferencijoje svarstyti aktualiausi klausimai 

22 balandžio 03:45 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Balandžio 18 d., bendradarbiaujant su Norvegijos profsąjungomis, Seime įvyko Tarptautinė transporto konferencija „Šiuolaikinės darbo rinkos tendencijos transporto sektoriuje tarp politikos, realybės ir siekio“.

Joje dalyvavo Seimo nariai Tomas Tomilinas, Aurelijus Veryga. Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Lietuvos  transporto profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo grupės vadovė Jelena Polijančiuk, Lietuvos vidaus reikalų ministerijos migracijos politikos grupės vadovė Danutė Petrauskienė, Užimtumo tarnybos skyriaus vedėja Ernesta Varnaitė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriau vadovė Jurgita Leikienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, Lietuvos Valstybinės darbo inspekcijos pavaduotojas Dalius Čeponas, Vytauto didžiojo universiteto katedros docentas Remigijus Civinskas.

T. Tomilinas pasidžiaugė, kad pavasario sesijoje bus priimamo Darbo kodekso 115 ir 122 str. pakeitimai. Numatyta, kad darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo keturiasdešimt aštuonių valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko. Darbdavys privalės užtikrinti tolygų darbuotojų keitimąsi pamainomis. Jeigu darbuotojo darbo dienos (pamainos) trukmė yra daugiau kaip dvylika valandų, bet ne daugiau kaip dvidešimt keturios valandos, nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) laikas negali būti mažesnis negu dvidešimt keturios valandos. Tikimės, kad Seimas pritars pakeitimams. Bendradarbiaujant su profsąjungomis pavyko panaikinti mokamus lauko priedus.

Ruošiami įstatymų pakeitimai dėl legalaus darbo ir didinamos baudos darbdaviams 3 kartus iki 2772 eurų, maksimalus dydis – iki 5544 eurų už nelegalų darbą. Įdarbinus užsieniečius ir nesilaikant įstatymų, bauda didinama nuo 924 iki 2772 eurų. Pažeidimai bus viešinami VDI tinklalapyje. Sutarta didinti VDI inspektorių skaičių iki 52, įsteigiant 20 pareigybių. Darbo užmokestis turi mokamas tik banko pavedimu.

Socialinė aplinka, į kurią patenka Lietuvoje atvykę darbo migrantai, tai – darbdavių piktnaudžiavimas. Fiksuota, kad šiuo metu transporto sektoriuje yra 5,3 tūkst. laisvų darbo vietų, o tai sudaro 53 proc. visų laisvų darbo vietų. Vidutinis darbo užmokestis – 1700 eurų, lyginant su 2023 metais, jis išaugo statistiškai apie 14,3%. Užimtumo tarnyba ieškojo 5034 vairuotojų, baigė  kursus ir įsidarbino bendrovėse 4469 vairuotojai iš trečiųjų šalių. Šiuo metu vairuotojais dirba apie 70,4% užsieniečių vairuotojų. Daugiausiai ukrainiečių, baltarusių ir Azijos šalių piliečiai.

Mokesčių inspekcija fiksavo, kad surinkta 450,3 mln. mokesčių. Transporto sektoriuje vairuotojų atlyginimas yra 1679 eurų. Gaunančių minimalų užmokestį – 18,3%. Įsigaliojus Mobilumo paketui, nemažai bendrovių veiklą perkėlė į Lenkiją. Bendradarbiaujant su teisėtvarkos pareigūnais išieškota mokesčių nuo 2023 metų 3,8 mln. eurų. Bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis, Lietuvoje įkurtas Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centras, kuris glaudžiai bendradarbiauja su profsąjungomis.

Valstybinė darbo inspekcija, bendradarbiaudama su profsąjungomis, nustatė darbo laiko apskaitos pažeidimus, vengimą mokėti darbo užmokestį ir fiksavo, kad 2023 metais vairuotojams suteikta 150 darbo dienų nemokamų atostogų. Ruošiami darbo teisės aktų pakeitimai dėl nemokamų atostogų iki 32 darbo dienų.

Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas pabrėžė, kad artimiausiu metu bus ieškoma galimybių ir planuojama ruošti šakinių kolektyvinių sutarčių projektus krovininio ir keleivinio transporto sektoriuose. Dar 2020 metais pavyko krovininio transporto vairuotojams įteisinti 1,65 koeficiento dydį nuo minimalaus atlyginimo dydžio ir dar šiais metais, pasitarus su politikais, planuojama teikti siūlymus dėl dienpinigių dydžio.

Balandžio 19 d. prisijungė Europos transporto darbuotojų federacijos skyriaus vadovas Josefas Maureris, Advokatų Vilio ir partnerių kontoros advokatas Linas Vilys, Darbo ginčų komisijos skyriaus vedėja Irina Janukevičienė, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė, Migracijos tarnybos skyriaus vadovė Jolita Gestautaitė, kandidatai į ES parlamentą.

Taikant Norvegijos profsąjungų patirtį, sudarytos ir patvirtintos veiksmų plano sritys: stiprinti trišalį bendradarbiavimą, darbuotojų teises, užkirsti kelią darbuotojų išnaudojimui, mobilizuoti vairuotojų ir pirkėjų galią, pagilinti žinias apie socialinį dempingą ir susijusius nusikaltimus, stiprinti kontrolę, numatant tolimesnius veiksmus tarptautiniame bendradarbiavime, stiprinti bendrą kolektyvinių sutarčių taikymą.

ETF skyriaus vadovas pabrėžė, kad Europos parlamente per mažai skiriama dėmesio šioms problemoms spręsti. Kita problema – sektoriaus patrauklumas ir smurtas vairuotojų atžvilgiu, jų išnaudojimas. Konkurencija turi būti sąžininga. Pažymima, kad transporto sektorius sumoka mokesčių 13% nuo BVP, bet trečiųjų šalių pažeidimai akivaizdūs. „Turime dirbti su darbdaviais ir vairuotojais sudarant geresnes  apsaugą vykdant konkurencijos sąlygas. Vairuotojams turi būti mokamas pakankamas atlyginimas, rengiamos kolektyvinis derybos sektoriaus lygmenyje. ETF toliau bendradarbiaus su profesinėmis sąjungomis užtikrinant vairuotojams normalias darbo ir poilsio sąlygas“.

Advokatas Linas Vilis pateikė Vokietijos pavyzdį, kur kiekvieną mėnesį darbdaviai perveda lėšas į fondą SOKA-BAU ir kaupia vairuotojams atostoginius. Fondas įkurtas 1955 metais. 2021 metais jame dalyvavo apie 900 tūkst. užsienio darbuotojų. 2022 metais 46% įmonių pervedė lėšas į atostoginių fondą. Analogiškas fondas galėtų atsirasti ir Lietuvoje.

Darbo ginčų komisijos vadovė kalbėjo apie laiku neišmokamą atlyginimą, darbo poilsio ir laiko pažeidimus, neturtinę žalą ir Darbo sutarčių pažeidimus. Dažniausiai darbuotojų pateikti skundai pasitvirtina, žala priteisiama darbuotojo naudai.

Baigiantis Tarptautinei konferencijai, A. Cuzunauskas padėkojo dalyviams. „Tikimės, kad ateityje. bendradarbiaudami su Valstybinėms ir Tarptautinėmis organizacijomis, spręsime problemas“, – sakė jis.

Birželio mėnesį įvyks Baltijos šalių transporto susitikimas Klaipėdoje, kur bus svarstomos problemos  krovininio ir keleivinio transporto sektoriuose.

Bronius Bučelis