UAB „Busturas“ pateikia atsakymą į žiniasklaidoje skelbtą informaciją

10 vasario 04:58 2020 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

UAB „Busturas“ teikia faktinę informaciją atsakydamas į 2020 m. vasario 6 d. Šiaulių krašto publikacijoje „Busturo“ autobusų pirkimo raizgalynė“ (J. Rauduvienė) skelbtą informaciją.

 

Faktai apie 2019 metais pristatytus 15 vnt. nenaujų autobusų (2018-12-27 įvyko vokų plėšimo procedūros, sutartis su laimėtoju pasirašyta 2019 sausio 11 d.).

Galutinis 15 vnt. autobusų pristatymo terminas buvo 2019 m. gruodžio 31 d. Visi autobusai pristatyti iki šios datos. Žurnalistės klausimas buvo: „Ar jų pristatymas atitiko viešojo pirkimo sąlygas?“ Taip, atitiko (su pratęsimais, apie tai nebuvo klausta, nei užsiminta atsakyme). Papildomais susitarimais pristatymo sąlyga (terminas) buvo koreguojama keletą kartų raštu papildomuose susitarimuose. Taigi, pirkimo sąlygų pristatymo terminas buvo nukeltas tai fiksuojant papildomuose susitarimuose bendrai iki 2019 m. gruodžio 31 d. Visa ši informacija yra vieša, kaip ir sutarties priedai, kurie iškart po pasirašymo yra viešinami, todėl kiek ir kokių papildomų susitarimų sudaryta, kokia galutinė pristatymo data galima patikrinti CVPP sistemoje.

Iki 2019 06 11 pristatyti 12 vnt. autobusų. Primename, kad visos autobusų pirkimo sutartys ir visi papildomi susitarimai yra prieinami viešai ir yra viešinami nedelsiant po pasirašymo. 2019-07-31 pristatyti dar 2 vnt. Nuo šios datos tiekėjui liko pristatyti 1 vnt.

2019 11 28 gautas pranešimas, kuriame informuojama, kad Vokietijos įmonė X dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (avarija autobusų parke, kurios metu buvo sunaikinti keli autobusai) negali pateikti užsakyto (Mercedes-Benz Citaro O530 CNG 2010) tiekėjui, kuris įsipareigojo pateikti autobusus UAB „Busturas“. Dėl to UAB „Busturas“ kreipėsi į VPT. Tarnybos nuomone, „perkantysis subjektas turėtų pasinaudoti sutartyje numatytu sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, o prekę priimti tada, kai ji bus pristatyta, kaip nurodote savo rašte – ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d.“. Būtent taip ir buvo padaryta.

Autobusus tiekusi įmonė prarado piniginį garantą UAB „Busturas“ naudai dėl terminų pratęsimo. Garanto dydis nustatomas jau pirkimo paskelbimo metu pirkimo dokumentuose. Tokį pasiūlymą (perkantysis subjektas turėtų pasinaudoti sutartyje numatytu sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, o prekę priimti tada, kai ji bus pristatyta, pateikė VPT). T. y, kadangi Prekė nepristatyta Sutartyje nurodytu terminu, remiantis Sutarties 9.6. punktu, Pirkėjas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, o Tiekėjas, norėdamas toliau tęsti Sutartį, privalėjo per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą Sutarties įvykdymo užtikrinimu išsiuntimo dienos pateikti Pirkėjui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą 9.1 punkte numatytai sumai. Taip ir buvo padaryta. Tiekėjas iš naujo teikė garantą prieš pristatydamas likusįjį vieną autobusą. Bendra sandorio vertė dar sumažėjo UAB „Busturas“ naudai.

Papildomame susitarime 2 vnt. autobusų gamybos datos pakeistos į „jaunesnes“. T. y. pristatyti tos pačios markės ir pagal tą pačią techninę specifikaciją jaunesni autobusai. Taip pat sumažinta jų kaina, lyginant su konkurse pateiktomis kainomis, 1 vnt. – 2000 Eur. Taigi UAB „Busturas“ bendrai 2 – jų autobusų kaina sumažėjo 4000 Eur. Visai tai buvo ir yra galima pamatyti viešinamose sutartyse ir susitarimuose CVPP sistemoje.

J. Rauduvienė: „Tačiau direktorius tikino, kad įmonė, kuriai buvo teiktos minėtos paslaugos, minėtame 20 dėvėtų autobusų pirkimo konkurse pasiūlymo nepateikė.“

Klausimo apie tai, ar minėtas vairavimo paslaugas ir tech. pagalbos paslaugas užsakiusi ir 2019 m. 20-ties nenaujų autobusų konkurse dalyvavusi įmonė yra ta pati įmonė, nebuvo, todėl ir atsakymas, kurį cituoja J. Rauduvienė buvo pateiktas į kitaip suformuluotą klausimą. Kontekste, kuriame pateikė šį V. Seiracko komentarą žurnalistė, atsakymas pateiktas netinkamai. Klausimas buvo konkretus nurodant konkretų įmonės pavadinimą, straipsnio autorę domino UAB „BTS Vilnius“, kuris neturi jokio ryšio nei su lapkričio 6 d. skelbtu konkursu, nei su 2019 m. spalio mėnesio tech. pagalbos ir vairuotojų paslaugomis.

J. Rauduvienė: Kadangi man liko neaiškus atsakymas į 5 klausimą siunčiu jį patikslintą. Kodėl praėjusių metų rugsėjo-lapkričio mėnesiais „Busturo” vairuotojai net du kartus važiavo dėvėtų autobusų parvaryti iš Rygos uosto ir į Panevėžį? Kiek „Busturo” vairuotojų, kaip jūs rašote, teikė komercines paslaugas?

V. Seirackas: Spalio mėn. UAB „Busturas“ turėjo komercinius užsakymus iš Rygos tech. pagalbos ir vairuotojų paslaugoms. Spalio mėn. už suteiktas autobusų vairavimo paslaugas ir už tech. pagalbos paslaugas užsakovui sąskaitos išrašytos ir užsakovų apmokėtos.

J. Rauduvienė: Kodėl nevažiuojantys autobusai buvo gabenami „Busturo” tralu?

V. Seirackas: Todėl, kad tech. pagalbos tralu ir yra gabenamos būtent nevažiuojančios transporto priemonės.

J. Rauduvienė: Ar ši paslauga buvo teikiama Jono Žuko vadovaujamos įmonės užsakymu? Ar J. Žuko vadovaujama įmonė pateikė pasiūlymą 2019 metų lapkričio 6 dieną skelbtame dėvėtų autobusų pirkimo konkurse?

V. Seirackas: Ne, šią paslaugą užsakė ne UAB „BTS Vilnius“. Ne, ši įmonė nepateikė pasiūlymo Jūsų minėtame konkurse 2019 m. lapkričio 6 d.

Apibendrintai: visi 15 vnt. autobusų yra Šiaulių mieste. Taip, dėl laimėjusio tiekėjo kaltės, keletas iš jų atvyko vėliau nei planuota skelbiant konkursą. Taip, yra VPT vertinimo išvada apie konkursą, tačiau VPT atsakymas aiškus – apsiribota vertinimu. UAB „Busturui“ bendroje sumoje šis sandoris kainavo 9000 Eur. mažiau nei buvo pateikta konkursiniame pasiūlyme.

Faktai Apie 2019 metais paskelbtą 20-ties nenaujų autobusų pirkimo konkursą

UAB „BTS Vilnius“ neteikė pasiūlymo šiame pirkime.

UAB „BTS Vilnius“ neužsakė spalio mėn. vairuotojų ir tech. pagalbos paslaugų.

Vyksta tyrimas, J. Rauduvienės publikacijoje minėti atsakymai, pateikti 2020 01 31 d. į 2020 01 23 d. iš VPT gautus klausimus ir jie nėra vieninteliai.

Prieš tai, 2019 01 21 d., taip pat buvo pateikti atsakymai į gautus ankstesniuosius klausimus.

2020 02 06 d. UAB „Busturas“ dar gavo klausimų. Į kuriuos rengs atsakymus ir turės per 10 darbo dienų pateikti atsakymus.

Vyksta tyrimo procedūra. Gavus klausimų, yra tikslinami atsakymai, renkama medžiaga, diskutuojama ne tik raštais, bet ir telefonu su Tarnybos specialistais.

Apie tai, kokie ir kiek autobusų bus perkama įmonė planuoja 2–3 metus į priekį strateginiuose veiklos planuose, o kasmet, tvirtinant strateginį planą, yra peržiūrimi poreikiai, priemonės ir įmonės tikslai bei finansinės galimybės. Todėl apie planuojamus prikimus yra žinoma iš anksto. Beje, yra daromi ir Pirkimų planai. Nepriklausomai nuo to, ar vienas pasibaigė pirkimas ar ne, lygiagrečiai įmonėje vyksta daug pirkimų. Pavyzdžiui 2017 metais sudaryta 198 pirkimo sutarčių, 2018 m. – 203 vnt., 2019 m. – 231 vnt. Taigi lygiagrečiai vyksta dešimtys, kai kuriais mėnesiais ir šimtai smulkesnių ir stambesnių pirkimų. Vieniems net neįpusėjus, prasideda kiti. Autobusai yra ir bus perkami nuolat, nes autobusų parko atnaujinimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių keliant viešųjų paslaugų kokybės lygį.

Įmonės valdyboje yra net 3 nepriklausomi valdybos nariai, kurie dar iki įmonių strateginių planų svarstymo Šiaulių miesto savivaldybėje patvirtina arba ne įmonės užmojus, tikslus ir atskiras priemones, jas koreguoja, tikslina. Priemonė autobusų parko atnaujinimas yra įtraukta ir patvirtinta 2018-2020 m., 2019-2021 m. strateginiuose veiklos planuose.

Abu straipsnyje minėti naudotų autobusų pirkimai buvo suplanuoti ir patvirtinti strateginiuose įmonės veiklos planuose.

Detalesnių komentarų negalime pateikti tol, kol vyksta tyrimas.

Straipsnį galima rasti čia:

https://www.skrastas.lt/aktualijos/siauliai/busturo-autobusu-pirkimo-raizgalyne

„Busturo“ informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka