Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas: sudaryti vidaus sandorį su bendrove „Vilniaus viešasis transportas“

13 spalio 04:15 2020 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Spalio 7-ąją vykusiame sostinės savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas klausimas „Dėl UAB „Vilniaus viešasis transportas“ teikiamų keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų pirkimo“.

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė pirkti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ teikiamas keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugas šiomis pagrindinėmis sąlygomis:

paslaugų pirkimo terminas – dešimt metų; paslaugų apimtis – visų transporto priemonių planuojama bendra metinė rida 37200000 km‘

iš jų elektrinėmis transporto priemonėmis teikiamų paslaugų mastas ir intensyvumas  ne mažesnis nei 11229000 km;

bendra metinė rida gali būti didinama ne daugiau kaip 30 proc. arba  mažinama ne daugiau nei 15 proc. nuo šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytos paslaugų apimties.

Savo ruožtu UAB „Vilniaus viešasis transportas“ įpareigojama:

visas prekes, darbus ir paslaugas įsigyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka;

sutarties galiojimo laikotarpiu ne mažiau kaip 80 proc. pajamų gauti iš veiklos, skirtos Vilniaus miesto savivaldybės poreikiams tenkinti ir funkcijoms vykdyti;

sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus  teikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka;

kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ parengti trišalės teikiamų paslaugų sutarties (toliau – sutartis) projektą ir inicijuoti sutarties pasirašymą šio sprendimo 4 punkte nustatyta tvarka.

Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius įgaliojamas iki 2020 m. gruodžio 31 d. pasirašyti tarpusavyje suderintą trišalę teikiamų paslaugų sutartį su UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“.

Sutartis įsigalioja nuo kito mėnesio pirmosios dienos po sutarties pasirašymo.

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka