Vyriausybė pakeitė dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką

04 liepos 04:01 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 504 pakeitė LRV 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Oficialų pakeitimo tekstą galima rasti čia.

Esminiai pakeitimai

Papildytas ir aiškiau išdėstytas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo nutarimo 2 punktas, kurio nauja redakcija: kai dalį dienpinigių apmoka renginio organizatorius, darbdavio mokami dienpinigiai kartu su renginio organizatoriaus mokamais dienpinigiais negali būti mažesni už konkrečiai komandiruotei pagal nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius. Renginio organizatoriui apmokant visus konkrečiai komandiruotei pagal nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius, darbdavys neprivalo mokėti dienpinigių.

Pakeistas ir papildytas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 3 punktas dalyje, kai komandiruotė vykdoma į kelias valstybes. Šis punktas išdėstytas taip: komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis, išskyrus atvejus, kai į kitą valstybę patenkama per jungiamąjį skrydį arba atvykstama tranzitu kita transporto priemone.

Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas. Padidintas maksimalus vienos dienos dienpinigių Lietuvoje dydis nuo 15 iki 28 eurų. Šis pakeitimas įsigalios 2023 m. rugpjūčio 1 d.

VDI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka