Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl vidaus sandorių ribojimo

08 spalio 05:34 2019 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Šių metų spalio 3 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė prejudicinį sprendimą dėl vidaus sandorių ribojimo.

Su dokumentu galima susipažinti čia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218616&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1949861

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka