Kauno keleivių vežėjų šventėje – sveikinimai ir mėlynas autobusiukas scenoje

vasario 24 05:02 2014 Spausdinti straipsnį Istorija

Vasario 21-ąją bendrovės „Kauno autobusai“ ir „Kautra“ paminėjo garbingą 80 metų sukaktį. Ta proga kauniečių pasveikinti atvyko susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, Seimo nariai, Kauno miesto savivaldybės atstovai, kolegos iš kitų šalies autobusų parkų.

Šventiniai renginiai prasidėjo Kauno miesto savivaldybėje – čia vyko konferencija „Viešojo transporto raida ir perspektyvos“.

Sveikinimo žodį tarė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. „Mūsų tikslas – pasiekti, kad žmonės teiktų prioritetą viešajam transportui. Jis geriausiai atitinka visuomenės poreikius. Turime vežti taip, kad visus „vežtų“, – kalbėjo miesto meras.

A. Kupčinskas įteikė apdovanojimus geriausiems ir seniausiai dirbantiems abiejose įmonėse žmonėms.

J. Vileišio pasidabruotas medalis įteiktas „Kauno autobusų“ darbuotojams Vaclovui Urbonavičiui, Antaninai Stankevičienei ir Rimui Stankaičiui. Žalvariniais medaliais apdovanoti Raimonda Ivaškevičienė bei Romualdas Kairys. Padėkos raštai įteikti Algimantui Karpui, Vladimirui Krasnovui, Dariui Baltrušaičiui, Gediminui Mackevičiui, Vladui Gerulaičiui, Rimantui Tumelioniui, Ramutei Valaitienei, Algutei Steponaitienei, Laimai Furmonienei bei Dovilei Dudzevičiūtei.

Pasidabruotais medaliais apdovanoti bendrovės „Kautra“ darbuotojai Jonas Viselga, Petras Vasiliauskas, Sigitas Sakalauskas. Žalvariniai medaliai įteikti Audronei Patlabienei, Stasiui Berčiui.

Padėkos raštai įteikti jauniems žmonėms, neišvykusiems į užsienį, o dirbantiems Lietuvai: Indrei Ūsaitei, Sauliui Steponui Grigui, Mariui Astrauskui, Vaidai Leckaitei, Eugenijui Stoškui, Dariui Radzevičiui, Aleksejui Poliancevui, Laurynui Adamavičiui, Evaldui Šilingiui, Laimiui Petraičiui.

„Malonu, kad gerbiama istorija ir mokama pasidžiaugti pasiekimais. Garbinga „Kauno autobusų“ ir „Kautros“ istorija – ne tik įmonių, bet ir Kauno bei visos Lietuvos istorija“, – sakė susisiekimo ministras R. Sinkevičius.

Jis taip pat kalbėjo apie viešojo transporto ateities perspektyvas. „Europos Sąjungoje esame pirmoje vietoje pagal tūkstančiui gyventojų tenkantį lengvųjų automobilių skaičių. Viešajam transportui reikėtų susigrąžinti prarastą rinką. 2014-2020 m. laikotarpiu bus sudarytos sąlygos viešojo transporto plėtra“, – sakė R. Sinkevičius.

Dabartinis LR Seimo narys Kazys Starkevičius prisiminė įmonių, kurių kūrime teko dalyvauti ir jam pačiam, istoriją, bendrovėse dirbusius žmones. „Įdomu tai, kad Lietuvos valstybė švęs šimto metų jubiliejų, o šalies viešasis transportas – 80-metį. Tuomet, Kaune kuriantis viešojo transporto įmonei, kartelė buvo iškelta aukštai. Kaune buvo surenkami ne bet kokie, o „Mercedes-Benz“ autobusai, miestiečiai noriai važinėjo autobusais“, – kalbėjo K. Starkevičius.

Jis prisiminė, kaip pirmaisiais Nepriklausomybės metais bendrovė „Kautra“ pirko autobusus, kaip įmonės dirbo blokados metais. „Didžiuojuosi, kad dalyvavau įmonių kūrimo istorijoje. Manau, jog abi įmonės yra gerose rankose; nesvarbu, ar jos privačios, ar valstybinės“, – kalbėjo K. Starkevičius.

Įmonių dirbančiuosius garbinga proga sveikino ir Seimo narys Rytas Kupčinskas, buvęs įmonės vadovas, Kauno krašto veteranų klubo „Automobilininkas“ vadovas Mykolas Taranda, Kauno rajono vicemeras Petras Mikelionis.

Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius labiausiai nusipelniusiems darbuotojams suteikė profesijos riterio titulą. Jis suteiktas bendrovės „Kauno autobusai“ vyresniajai maršrutų specialistei Daivai Agulienei, agregatų remonto grupės brigadininkui Gintautui Sadauskui, „Kautros“ ekonomistei Aldonai Pulekienei, taip pat autošaltkalviui Modestui Skučui.

Susirinkusius ypač sujaudino Ninos Kišonienės dovana bendrovei „Kautra“; ji įteikė Lietuvos okupacijos metais išsaugotą Vytį, kuris kabojo Šančiuose ant autobusų parko vartų. „Noriu grąžinti ilgus metus saugotą Vytį teisėtiems šeimininkams. Linkiu, kad visi būtume verti žmonių, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir tikėjo jos ateitimi“, – kalbėjo N. Kišonienė. Bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas pažadėjo relikviją saugoti garbingoje vietoje.

Knygos „80 metų kelyje“ autoriai Arvydas Pakštalis bei Brigita Tranavičiūtė papasakojo apie leidinio rengimo peripetijas, apie naujausius ir dar niekur nepublikuotus istorinius faktus, kuriuos pavyko atrasti rengiant knygą. „Įmonių istorija – tai ne tik miesto, bet ir valstybės istorija. Tikimės, kad ją rengdami kiek įmanoma priartėjome prie objektyvumo“, – sakė A. Pakštalis.

Pirmąsias knygas bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas įteikė susisiekimo ministrui R. Sinkevičiui, miesto merui A. Kupčinskui, K. Starkevičiui, R. Kupčinskui, P. Mikelioniui, N. Kišonienei, taip pat buvusiems įmonių vadovams Mykolui Tarandai, Benui Mažeikai, Ovidijui Adomavičiui.

Pranešimą „UAB Kautra 1990-2014 m. laikotarpyje“ perskaitė L. Skardžiukas. „Mūsų įmonių istorija – tai pirmojo organizuoto lietuviško visuomeninio transporto ištakos. Esame seniausia bei garbingiausią istoriją turinti įmonė Lietuvoje“, – sakė įmonės vadovas.

Jis apžvelgė įvairius įmonės gyvavimo laikotarpius, kaip keitėsi turimos transporto priemonės, jų amžius, kalbėjo apie jau įdiegtas ir dar būsimas inovacijas. „Tačiau svarbiausia, kad sugebėjome pakeisti žmonių požiūrį į darbą, į keleivių vežimą. Vairuotojas – jau nebe keleivių priešas, o paslaugus draugas. Mūsų kolektyvas nuoširdžiai stengiasi teikti keleiviams kuo geresnes paslaugas, į savo darbą įdėdami ir dalelę širdies“, – kalbėjo L. Skardžiukas.

Apie bendrovės „Kauno autobusai“ darbą 1990-2014 metais kalbėjo UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis. Pasak jo, nors keleiviai vežami šiek tiek senesniais autobusais nei bendrovės „Kautra“, tačiau taip pat stengiamasi nuolat atnaujinti transporto priemonių parką bei teikti kuo geresnes paslaugas.

„Įmonė įsteigta 1934 m. vasario 8 d. Kauno miesto Tarybos posėdžio nutarimu Nr. 444. Šią datą galima laikyti Kauno viešojo transporto gimimo diena. 1990-aisiais įmonė išsiskyrė į dvi bendroves – tolimojo susisiekimo maršrutais vežančią įmonę „Kautra“ bei „Kauno autobusai“, – pasakojo M. Grigelis.

Jis pristatė bendrovės ir jos darbuotojų nueitą kelią nuo atsiskyrimo iki dabartinių dienų, kalbėjo apie naujų autobusų įsigijimą, paslaugos keleiviams tobulinimą.

Apie pasaulinės visuomeninio transporto vystymosi tendencijas pasakojo Miesto transporto infrastruktūros valdymo ir finansavimo nepriklausomas konsultantas Karolis Dekeris. Jis pristatė šiuo metu egzistuojančias viešojo transporto rūšis, kurios galėtų tapti alternatyva Kauno miestui, taip pat kalbėjo apie finansavimo modelius, bilietų sistemas.

Apie bendrąją ES politiką viešojo transporto srityje ir Lietuvos viešojo transporto plėtros galimybes naudojantis ES parama 22014-202 metais kalbėjo Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius Gražvydas Jakubauskas.

Jis pasakojo, ko pasimokyta iš praėjusios perspektyvos, kokios galimybės pasinaudoti ES parama, kaip turėtų atrodyti patogus ir patrauklus viešasis transportas. „Akivaizdu, jog viešasis transportas pastaruoju metu prarado įtaką. Esame labiausiai automobilizuota šalis po Liuksemburgo, žmonės priklausomi nuo nuosavų automobilių. Tai mums garbės nedaro, kadangi automobiių parkas senas. Turime visi pagalvoti, kaip grąžinti viešajam transportui populiarumą, kaip minimaliomis išlaidomis pasiekti maksimalios naudos“, – kalbėjo G. Jakubauskas.

Pasak jo, kol kas nenumatyta, kiek pinigų bus skirta 2014-2020 m. laikotarpiui, tačiau jau dabar aišku, kad bus remiama daugiau veiklų. Tai „Park and Ride“ sistemos, elektriniai autobusai, hibridiniai autobusai, A juostų atskyrimas, „Bike and Ride“, viešojo trasnporto pritaikymas neįgaliesiems, BRT sisemos ir pan.

Be to, kiekvienas miestas, turintis daugiau nei 30 tūkst. gyventojų, už ES lėšas galės parengti darnaus judumo mieste planus, kur būtų numatyti ir viešojo transporto ateities scenarijai.

„Turiu pabrėžti, jog esminis tikslas bus ne gatvių platinimas ir infrastruktūros gerinimas nuosaviems automobiliams. Daugiau dėmesio bus skiriama viešojo transporto plėtrai bei ekologijai“, – sakė G. Jakubauskas.

Pasibaigus konferencijai, tiek jos dalyviai, tiek buvę bei esantys bendrovių „Kautra“ ir „Kauno autobusai“ darbuotojai buvo pakviesti į „Žalgirio“ areną, kur vyko šventinis koncertas. Susirinkusiems dainavo Andriaus Kulikausko grupė, „Bremeno muzikantų“ kolektyvas. Tačiau labiausiai netikėta koncerto dalis – į areną įvažiavęs senasis mėlynas Kaune surinktas KAG autobusas, palydėtas „Kautros“ vairuotojo Petro Gedvigo sukurtu ir atliktu „Kautros“ himnu.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

rašyti komentarą

0 komentarų

Komentarų nėra

Jūs galite pradėti diskusiją.

Komentuoti

Jūsų duomenys saugūs! Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Taip pat kiti duomenys nebus platinami trečiosioms šalims.
Visi laukeliai privalomi.