Atliktas pasitenkinimo Šiaulių miesto e-bilieto paslaugomis tyrimas

kovo 07 05:07 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą „Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse“, Nr. LLI-152, buvo organizuotas pasitenkinimo Šiaulių miesto e-bilieto ir e-pažymėjimo paslaugomis tyrimas. Tyrimas buvo atliktas ir Jelgavoje, ir Šiauliuose.

Tyrimo metu išanalizuota dabartinė situacija, interviu pagalba išsiaiškinta gyventojų nuomonė apie naudojamų gyventojų kortelių funkcionalumą. Kiekviename mieste buvo apklausiami gyventojai, buvo organizuoti tikslinių grupių susitikimai, kurių metu respondentai galėjo išreikšti savo nuomonę apie tai, su kokiomis problemomis jie susiduria naudojantis kortelėmis, koks pageidaujamas papildomas funkcionalumas.

Jelgavos gyventojų identifikuotos pagrindinės problemos buvo ribotas kortelės pritaikomumas bei techninės problemos mokyklose, mokant už pietus. Šiaulių gyventojų nuomone, kortelės papildymo galimybė yra komplikuota – papildymas galimas tik tam tikruose taškuose.

Abiejų miestų gyventojai pageidautų gauti nuolaidas lankantis viešuose renginiuose, norėtų naudotis kortelėmis ir kitose vietose.

Tyrimų rezultatai bus naudojami rengiant gyventojų kortelių vystymo koncepcijas, įtraukiant naujas funkcijas, kurios palengvintų kasdienį miesto gyventojų gyvenimą ir galėtų būti naudojamos projekto partnerių mieste.

Su tyrimo ataskaita galite susipažinti čia:

file:///C:/Users/User/Downloads/Tyrimo%20ataskaita%20(E-bilieto%20ir%20e-pa%C5%BEym%C4%97jimo%20paslaugos).pdf

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka