Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacija (ADIA) – švaresnei aplinkai

12 balandžio 06:24 2017 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Prastėjanti ekologinė situacija pasaulyje skatina žmoniją sparčiau diegti alternatyvias degalų rūšis. Daugelis Europos miestų jau artimiausiu metu žada atsisakyti dyzelinu varomų automobilių. Tyrimais įrodyta, jog transportas daugiausia prisideda prie aplinkos taršos. Alternatyvių degalų diegimą skatina Europos Sąjungos direktyvos. Prie švaresnės aplinkos kūrimo Lietuvoje žada prisidėti ir 2016-aisiais Lietuvoje įkurta Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacija. Balandžio 11-ąją Vilniuje įvyko pirmasis visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

„Europos Sąjunga labai aiškiai įvardino alternatyvių degalų rūšis, kurioms bus skiriamas išskirtinis dėmesys – tai suslėgtos ir suskystintos gamtinės dujos, vandenilis ir elektra, visų šių kuro rūšių arba dalies jų naudojimas kartu. Mūsų tikslas – diegti šias degalų rūšis praktikoje, tuo pačiu mažinti aplinkos taršą bei triukšmą miestuose ir gyvenvietėse“, – sako asociacijos prezidentas Virginijus Korsakas.

Pasak jo, šiuo metu valstybės skiriamas dėmesys alternatyvių degalų bei jų infrastruktūros plėtrai nėra pakankamas. „Vis pasigirsta kalbų apie nulinio akcizo gamtinėms dujoms, naudojamoms automobilių varikliuose, naikinimą. Be abejo, valdžios atstovai ieško galimybių papildyti nuolat kiaurą šalies biudžetą. Tačiau suspaustos gamtinės dujos šiuo metu yra patikimiausia alternatyva dyzeliniams degalams, jų naudojimas turėtų būti skatinamas ir finansiškai“, – kalba V. Korsakas.

Jo teigimu, Lietuvoje tiek suspaustų, tiek suskystintų gamtinių dujų potencialas vis dar išnaudojamas pernelyg menkai. Ypač dabar, kai Lietuva įsigijo suskystintų gamtinių dujų terminalą. „Mūsų tikslas – rasti teisingus kelius šiems resursams kuo geriau išnaudoti transporto sektoriuje. Kitose Europos Sąjungos šalyse sukurta ne tik jų diegimą skatinanti mokestinė aplinka, bet ir skiriamos tikslinės subsidijos alternatyvių degalų bei jų pildymo ar įkrovimo infrastruktūrai plėtoti“.

Pasak V. Korsako, ADIA tikslas – ieškoti alternatyvų, kurios padėtų plėtoti viešojo transporto verslą. „Jei pasirodys, kad geriausia alternatyva viešajam transportui yra elektra, pirmieji pasiūlysime tinkamus sprendimus. Mums svarbu nuolat stebėti aplinką ir rasti geriausių, patikimiausių alternatyvių degalų panaudojimo būdų“.

Šiuo metu ADIA vienija aštuonias bendroves ir institucijas, kurių veikla susijusi su alternatyvių degalų bei atitinkamos automobilių pildymo infrastruktūros Lietuvoje plėtra ir ekologiškai švarių degalų mišinių praktinio panaudojimo tyrimais. Asociacijai priklauso bendrovės „Scania Lietuva“, „Busturas“, „Klaipėdos autobusų parkas“, „SG dujos“, „SG dujos Auto“, „Metano dujų sistemos“, „VIVA GRID“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

„Sieksime, kad mūsų veikloje dalyvautų daugiau mokslo atstovų. Tai padėtų skatinti pažangą ir naujovių diegimą Lietuvos transporto sistemoje, prioritetinį aplinkosauginių standartų diegimą, taip pat racionalų ir efektyvų energijos šaltinių panaudojimą“, – sako V. Korsakas.

Jo teigimu, vienas svarbiausių asociacijos uždavinių – siekti, kad Lietuvoje būtų sparčiau įgyvendinami ES ir nacionaliniai prioritetai alternatyvių degalų ir infrastruktūros plėtros srityje, skatinamas viešojo ir privataus sektoriaus dialogas.

Asociacija žada vykdyti lobistinę veiklą, atstovauti visų savo narių interesams. „Mūsų tikslas – ne konkurencija ir konfrontacija, o bendra veikla. Pasinaudosime visomis galiomis, kad galėtume pateikti racionalius pasiūlymus, sukurti tinkamą verslo aplinką Lietuvoje. Šiuo metu labai aiškiai matyti, kad gamtinės dujos – realiausias ir pigiausias variantas bent dviem dešimtims metų į priekį, kol bus sukurtos alternatyvos, kurios galės būti praktiškai panaudojamos. Gamtinių dujų kiekiai – neriboti, jas galima patogiai saugoti ir naudoti“, – aiškina UAB „Viva Grid“ vadovas Viktoras Valentukevičius.

Pasak jo, netrukus Lietuvoje atsiras ir suskystintų gamtinių dujų infrastruktūra, kuri pastaruoju metu Europoje sparčiai populiarėja. Ketinama statyti suskystintų gamtinių dujų degalines Lietuvos pasienyje. „Lietuvai svarbu judėti panašia kryptimi, kokia judama kaimyninėse šalyse, stebėti procesus bei veiklos rezultatus. Sieksime sujungti visų asociacijos narių, kurių verslas ar veikla susiję su alternatyvų tradiciniam kurui degalų gamyba, tiekimu, naudojimu ar moksliniais tyrimais, pastangas ir patirtį“, – sako V. Valentukevičius.

Asociacijos prezidento teigimu, asociacija kuriama ne „dėl paukščiuko“, bet pragmatiniais sumetimais. Jos veikla bus labai konkreti. „Teiksime pasiūlymus valdžios institucijoms, kurie padės sukurti palankią verslo aplinką alternatyvių degalų plėtrai. Turime daug kompetencijos, daug investuojame į specialistų mokymus bei parengimą. Kryptingai sieksime prisidėti rengiant tikslines ilgalaikes programas ir strategijas, teisės aktus bei normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius investicijas, mokesčius, skatinančius aplinkosaugos standartus, skaidrią viešo sektoriaus įmonių verslo aplinką“.

V. Korsakas sako, jog susidomėjimas asociacijos veikla nuolat auga. Tai leidžia tikėtis, kad artimiausiu metu didės ir asociacijos narių skaičius. Pradeda veikti ir asociacijos interneto svetainė, kur lankytojai ras įdomios ir naudingos informacijos apie alternatyvių degalų naudojimo perspektyvas.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos 

  • adia1
  • adia
  • adia2
  • adia3
  • adia4