Įregistruotas įsakymo projektas „Regionų pasiekiamumo gerinimas“

vasario 14 04:23 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerijos tinklapyje įregistruotas įsakymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-396(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo.

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7d5041824cd811eaa1dfa55695c2be13

eBus.lt
Linos Jakubauskienės nuotrauka