Keleivių vežėjai aptarė bendradarbiavimo su „Smart Continent“ klausimus

balandžio 02 04:54 2021 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

„Smart Continent“ su Susisiekimo ministerija vyko projektą, kur turi įvertinti Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane ir kituose teisės aktuose nustatytas transporto sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinančias priemones, pateikti tų priemonių įgyvendinimo efektyvumo prognozes, taip pat pasiūlyti priemonių tikslinimą ar naujas priemones. Keleivių vežėjai pakviesti aptarti klimato kaitos poveikio priemones bei galimybes jomis pasinaudoti.

Lietuvos keleivių vežimo asociacijos surengtame susitikime dalyvavo 21 keleivinio transporto įmonės atstovas. „Smart Continent“ projektų vadovas Justas Jasevičius trumpai pristatė klausimą, kalbėjo apie tai, kaip ketinama didinti atsinaujinančių energijos išteklių ir alternatyvių degalų dalį transporte bei transporto sektoriaus energijos vartojimo efektyvumą, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iki 2030-iesiems numatytų tikslų.

J. Jasevičius priminė, kokie priemonėse numatyti transporto sektoriaus tikslai, kalbėjo apie kartu su Susisiekimo ministerija rengiamą apklausą, kurios tikslas – įvertinti keleivių vežimo įmonių nuomonę dėl planuojamų pokyčių transporto sektoriuje, kad būtų rastas kompromisas tarp klimato kaitos poveikio mažinančių priemonių ir įmonių galimybių prisidėti jas įgyvendinant.

Keleivių vežėjai diskutavo apie tai, kokie pokyčiai turėtų būti ekologijos srityje, kaip jie turėtų vykti, kokių problemų galėtų kilti, pereinant prie „žalių“ transporto priemonių naudojimo.

Keleivinio transporto įmonių vadovai su „Smart Continent“ atstovais taip pat dar kartą aptarė siūlomą regioninio transporto reformą, kalbėjo apie įžvelgiamus trūkumus bei neigiamus aspektus. Keleivių vežėjų manymu, bet kokias reformas galima pradėti tik prieš tai viską gerai apsvarsčius ir apskaičiavus, antraip pasekmės gali būti neprognozuojamos.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka