Lietuvos keleivių vežimo asociacija mini pirmąjį gimtadienį

06 gruodžio 05:14 2019 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Sprendimas įkurti asociaciją, kuri vienytų vien tik keleivių vežėjus, priimtas praėjusių metų rugpjūčio 2-ąją. Tuomet grupė keleivininkų pareiškė pageidavimą tapti savarankiška asociacija, kuri vienytų vien tik keleivių vežėjus. Keleivinio transporto įmonių vadovų manymu, tokiu būdu dirbti bei bendradarbiauti su valdžios institucijomis būtų patogiau, nei būnant asociacijos „Linava”, kur daugumą sudaro krovinių vežėjai, dalimi. 

Rugsėjo 6-ąją keleivių vežėjai kalbėjo apie asociacijos įkūrimo būtinybę, numatė, kokias funkcijas ji galėtų atlikti, kas galėtų būti jos nariais.

Spalio 19-ąją keleivių vežėjai nagrinėjo steigiamos Lietuvos keleivių vežimo asociacijos įstatus, kalbėjo apie būsimus tikslus. Lapkričio 27-ąją Šiauliuose susirinkę keleivių vežėjai įsteigė asociaciją, jos nariais tapo keturiolika keleivinio transporto įmonių. Prezidentu išrinktas Gintaras Nakutis.

Per metus asociacija nuveikė nemažai darbų: rinkosi į prezidiumo narių ir visuotinius susirinkimus, bendravo ir bendradarbiavo su valstybinėmis institucijomis, spręsdama įvairius keleivių vežėjams aktualius klausimus. Asociacija tapo Lietuvos pramonininkų konfederacijos, ADIA nare. Per šį laikotarpį asociacija pasipildė naujomis narėmis.

Surengta išvyka į Briuselyje vykusią „Busworld Europe“ parodą, kur dalyvavo per dvi dešimtis dirbančiųjų keleivinio transporto įmonėse.

Šiandien LKVA nariai, kaip ir asociacijos įkūrimo dieną, renkasi Šiauliuose, bendrovėje „Busturas“. Bus svarstomi klausimai dėl autobusų stočių atskyrimo, vidaus sandorių, tolimojo susiekimo, naujų narių priėmimo ir kiti klausimai.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka