Moderni keleivių duomenų įrašų sistema – įrankis nacionaliniam ir visuomenės saugumui užtikrinti

gegužės 07 03:54 2015 Spausdinti straipsnį Patirtis

Šią savaitę Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinant „Keleivių duomenų įrašų sistemos sukūrimo Lietuvoje“ projektą, suorganizuotas susitikimas su bendrovių, užsiimančių keleivių gabenimu oro transportu, atstovais. Susitikimu siekiama užtikrinti sklandų Lietuvos policijos ir partnerių bendradarbiavimą diegiant modernų kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu instrumentą – Keleivių duomenų įrašų (toliau – PNR) sistemą.

„Terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas kelia vieną didžiausių grėsmių nacionaliniam ir visuomenės saugumui. Vidaus sienų panaikinimas Šengeno erdvėje suteikė galimybes laisvam piliečių judėjimui ir tuo, be jokios abejonės, naudojasi nusikalstamas veikas vykdantys asmenys. Visuomenė bus saugi ne tada, kai maksimaliai padidės teisės pažeidimų atskleidimas, o tik tada, kai žmonės matys, kad teisėsaugos institucijos saugodamos jų teises užkardo teisės pažeidimus ir neleidžia jiems įvykti. Būtent tai yra pagrindinis kuriamos sistemos tikslas.“ – sakė Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris.

Susitikimo metu oro vežėjų bendrovėms pristatyta Projekto rėmuose sukurtą bandomoji Keleivių duomenų įrašų (toliau – PNR) sistema bei PNR duomenų teikimo taisyklės. Taip pat aptartas galimas sistemos ir duomenų teikimo taisyklių tobulinimas, išklausyti oro vežėjų bendrovių turimi praktiniai reikalavimai ir pasiūlymai, siekiant užtikrinti nuoseklų ir visapusišką bendradarbiavimą.

Pagrindinis tikslas – sukurti nacionalinę Lietuvos Respublikos PNR sistemą, kuri užtikrintų galimybę planuojamam įsteigti Keleivių informacijos padaliniui, kuris veiks Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – LKPB) struktūroje, rinkti, kaupti, sisteminti apdoroti ir analizuoti oro vežėjų bendrovių teikiamus PNR duomenis teroristinių ir sunkių nusikaltimų prevencijos, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

„PNR duomenų gavimas ir analizė – svarbi ir efektyvi priemonė užtikrinti pačių keleivių saugumą ir ilgainiui taps viena iš keleivinio transporto saugumo komplekso priemonių. PNR informacijos, gautos iš oro vežėjų, aktyvi analizė sudarys prielaidas realiu laiku rizikos analizės būdu, pagal teisėsaugos institucijų nustatytus rizikos kriterijus, nustatyti asmenis, galinčius užsiimti minėta nusikalstama bei kita neteisėta veikla, jų ryšius su organizuotomis bei teroristinėmis grupuotėmis, su nusikalstamomis veikomis susijusius kitus asmenis, nusikalstamas tendencijas ir imtis atitinkamų prevencijos, užkardymo bei nusikalstamų veikų tyrimo priemonių. PNR sistemos kūrimas – rimtas iššūkis LKPB, bet kartu ir mūsų gretose dirbančių profesionalų darbo įvertinimas, kuriems buvo patikėtas Projekto įgyvendinimas.“ – teigia LKPB viršininko pavaduotojas Andžejus Roginskis.

PNR duomenys bus tvarkomi siekiant atlikti keleivių įvertinimą prieš jų numatytą atvykimą į valstybę ar išvykimą iš jos. Kuriama sistema leis nustatyti asmenis, galimai susijusius su įsitraukimu į tam tikrą nusikalstamą veiką ir galinčius kelti grėsmę visuomenės saugumui. Sistemai nustačius grėsmę galinčius kelti asmenis, jie bus papildomai patikrinti valdžios institucijų. Atliekant tokį įvertinimą galima palyginti PNR duomenis su informacija kaupiama ieškomų asmenų ar daiktų duomenų bazėse, dėl kurių paskelbti perspėjimai pagal tokioms duomenų bazėms taikomas ES, tarptautines ar nacionalines taisykles. Automatizuotai tvarkant PNR duomenis gautas teigiamas rezultatas, t. y. sistemai nustačius grėsmę galintį sukelti asmenį, duomenys bus peržiūrimi neautomatizuotu būdu, siekiant patikrinti, ar valdžios institucija turi imtis atitinkamų veiksmų siekiant užtikrinti visuomenės saugumą.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

rašyti komentarą

0 komentarų

Komentarų nėra

Jūs galite pradėti diskusiją.

Komentuoti