Pirmininkaujanti Lietuva sieks Tarybos sutarimo dėl alternatyvių degalų infrastruktūros plėtros

05 gruodžio 04:25 2013 Spausdinti straipsnį Patirtis

Gruodžio 5 d. Briuselyje vyksiančioje Europos Sąjungos (ES) Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje ES ministrai sieks sutarimo dėl Alternatyvių degalų infrastruktūros direktyvos, diskutuos bendrosios telekomunikacijų rinkos ir skaitmeninės ekonomikos klausimais.

Pirmininkaujanti Lietuva sieks Tarybos sutarimo dėl alternatyvių degalų infrastruktūros plėtros, pristatys pasiektą pažangą transporto ir telekomunikacijų sektoriuose

„Ministrų taryba ketina patvirtinti bendrąjį požiūrį dėl Alternatyvių degalų infrastruktūros direktyvos, kuri yra pirmas tokio pobūdžio ES lygmens teisės aktas. Ši direktyva nustatys infrastruktūros priemones, kurios paskatins švaresnių, draugiškesnių aplinkai degalų naudojimą ir taip padės mažinti neigiamą transporto veiklos poveikį“, – sako Lietuvos susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, pirmininkausiantis Tarybai.

Lietuvos parengtas bendrasis Tarybos požiūris numato, kad ES valstybės narės per trejus metus nuo direktyvos įsigaliojimo turės parengti alternatyvių degalų infrastruktūros plėtros planus. Juose šalys turės išanalizuoti ir nustatyti, kiek joms reikia elektromobilių įkrovos taškų, taip pat suskystintų ir suslėgtų gamtinių dujų užpildymo infrastruktūros jūrų ir vidaus vandenų uostuose bei kelių transporte. Šalys turės įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus, o prireikus – koreguoti juos, atsižvelgdamos į paklausos svyravimus ir kitus veiksnius. Tai įpareigos šalis plėtoti reikiamą infrastruktūrą, tačiau kartu suteiks lankstumo planuojant investicijas ir suteiks galimybę efektyviau naudoti viešąsias lėšas. Šis lankstumas buvo svarbiausia sąlyga, kad ES šalys narės pritartų Lietuvos siūlomam bendrajam Tarybos požiūriui.

ES transporto ministrai Taryboje taip pat aptars pirmininkaujančios Lietuvos pasiektą pažangą teisėkūroje dėl geležinkelių transporto ir aviacijos srityse.

Geležinkelių eismo saugai svarbaus Europos geležinkelių agentūros (ERA) reglamento pažangos ataskaitoje Lietuva pateiks šioje srityje valstybėms narėms aktualiausius klausimus ir nubrėš tolesnių diskusijų gaires. Šiuo reglamentu norima ERA agentūrai suteikti teisę, bendradarbiaujant su nacionalinėmis geležinkelių saugos institucijomis, išduoti leidimus naudoti geležinkelių riedmenis visoje ES ir vežėjų saugos sertifikatus.

Aviacijos srityje Lietuva pristatys pažangą dėl reglamento, susijusio su oro keleivių teisių užtikrinimu. Juo siekiama, kad ES valstybėse narėse būtų išsamiau ir aiškiau reglamentuotos oro transporto keleivių teisės, geriau atsižvelgta į oro vežėjų finansinius pajėgumus.

Telekomunikacijų klausimams skirtoje Tarybos dalyje Lietuva rengia ministrų orientacinius debatus dėl Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos Reglamento projekto. Be to, valstybėms narėms bus pateikta informacija apie pasiektą susitarimą su Europos Parlamentu dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų gairių Reglamento ir apie derybų eigą dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje Reglamento.

Tarybos posėdyje pirmininkaujanti Lietuva informuos apie pasiektą pažangą teisėkūroje telekomunikacijų srityje: dėl direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje ES užtikrinti ir dėl reglamento priemonių sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

rašyti komentarą

0 komentarų

Komentarų nėra

Jūs galite pradėti diskusiją.

Komentuoti

Jūsų duomenys saugūs! Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Taip pat kiti duomenys nebus platinami trečiosioms šalims.
Visi laukeliai privalomi.