Seimui pristatytas Alternatyviųjų degalų įstatymo projektas

rugsėjo 17 04:16 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Seimas pradėjo svarstyti energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno pristatytą Alternatyviųjų degalų įstatymo projektą (Nr. XIIIP-5137 ES), kuriuo siekiama sukurti galimybes iki 2030 m. žymiai (iki 15 proc.) padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį transporto sektoriuje ir taip sumažinti neigiamą poveikį klimatui bei skatinti vietinių biodegalų vartojimą.

 

 

Pagal projektą, šio tikslo būtų siekiama palaipsniui didinant transporto sektoriaus energijos šaltinių įvairovę, nustatant įpareigojimus degalų tiekėjams dėl degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių tiekimo, didinant pažangiųjų biodegalų naudojimo apimtį, skatinant elektros energijos naudojimą transporte, vykdant alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtrą, didinant netaršių transporto priemonių, registruojamų Lietuvoje, kiekį ir nustatant reikalavimus, keliamus viešiesiems pirkimams, atliekamiems transporto sektoriuje.

Ministras atkreipė dėmesį, kad degalų ir energijos suvartojimas transporto sektoriuje nuolat didėja, o atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektoriuje yra ypač maža – 2018 m. siekė vos 4,3 proc. „Antroji problema, nėra naudojami pažangieji biodegalai, o biodegalų įmaišymo kontrolės sistema Lietuvoje yra nepakankama. Trečioji priežastis – tai nepakankamai išplėtota alternatyvi degalų infrastruktūra ir todėl nuo 2006 iki 2019 metų iš esmės alternatyvių degalų suvartojimas Lietuvoje sumažėjo net 8 proc.“, – projekto rengimo priežastis minėjo Ž. Vaičiūnas.

Teikiamu projektu įtvirtinamos aiškios kryptys dėl alternatyviais degalais varomų transporto priemonių ir joms reikalingos infrastruktūros plėtros. Pavyzdžiui, įstatyme siūloma įtvirtinti nuostatą, kad iki 2030 m. turi būti įrengta 60 000 elektromobilių įkrovimo prieigų, iš kurių 6 000 – viešosios ir pusiau viešosios elektromobilių įkrovimo prieigos. Numatoma skirti finansinę paramą tol, kol kas dešimtas lengvasis automobilis Lietuvoje bus varomas elektros energija. Didelį dėmesį siūloma skirti krovininio transporto sektoriui, numatant plėsti gamtinių dujų pildymo stotelių tinklą ir skatinti dujomis varomų transporto priemonių įsigijimą kartu užtikrinant ir degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą.

Po pristatymo už teisės akto projektą balsavo 76 Seimo nariai, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Aplinkos apsaugos komitete, papildomais – Ekonomikos ir Kaimo reikalų komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti rugsėjo 29 d.

LR Seimo informacija

SG dujos nuotrauka