Vilniaus miesto savivaldybė ginčys Konkurencijos tarybos sprendimą dėl privačių vežėjų

20 birželio 03:30 2013 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika

Vilniaus miesto savivaldybė ginčys Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kadangi šis nutarimas prieštarauja Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams.

Vilniaus miesto savivaldybės įsitikinimu, Konkurencijos tarybos nutarimas yra nepagrįstas, neparemtas jokiais objektyviais įrodymais ar skaičiavimais, grįstas prielaidomis bei priimtas nepaisant imperatyvių teisės aktų nuostatų. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, savivaldybių institucijos turi teisę nuspręsti, kas teiks keleivių vežimo paslaugas jų teritorijoje.

Savivaldybė pažymi, kad Konkurencijos taryba nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, jog kiti ūkio subjektai tikrai būtų pajėgūs konkuruoti su UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ir įsilieti į viešojo keleivinio transporto rinką, todėl nepagrįstai konstatavo esant sąžiningos konkurencijos pažeidimą.

Savivaldybių galimybė pasirinkti vežėjus, yra įtvirtinta ne tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bet ir Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. spalio 23 d. reglamente. Savivaldybėms nėra draudžiama sudaryti viešųjų keleivinių paslaugų sutartis su joms pavaldžiais operatoriais.

Vilniaus miesto savivaldybė taip pat atkreipia dėmesį, kad siekis viešąjį keleivinį transportą organizuoti pasitelkiant vieną sistemingai veikiantį operatorių, kuris galėtų užtikrinti vieningą ir efektyvią transporto sistemą Vilniaus mieste, nėra naujas reiškinys. Tai yra nuosekli ir sisteminga viešojo keleivinio transporto sistemos reforma, Vilniaus miesto savivaldybės vykdoma nuo 2002 m.

Konkurencijos taryba analogišką sprendimą priima ne pirmą kartą. Taip pat buvo įvertintas ir Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamas viešojo transporto keleivių vežimas. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas Vilniaus rajono savivaldybės atvejį, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai leidimas pačioms savivaldybėms pasirinkti viešojo keleivinio transporto paslaugų teikimo būdą.

Vilniaus miesto savivaldybė taip pat atkreipia dėmesį, kad šis Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas bei jo išvados nėra niekaip susijusios su Vilniaus viešojo transporto optimizacija, kuri prasidės nuo liepos 1 d. Šiuo konkrečiu atveju Konkurencijos taryba, atlikdama tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų organizuojant keleivių vežimo paslaugų tiekimą atitikimo Konkurencijos įstatymui, dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų, susijusių su vežėjais, teikiančiais paslaugas maršrutiniais taksi, atitikties Konkurencijos įstatymui tyrimą nutraukė.

Konkurencijos taryba konstatavo, jog vežėjai, teikiantys keleivių vežimo paslaugas maršrutiniais taksi, ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ neveikia toje pačioje rinkoje ir jų veiklos sąlygos yra nevienodos, todėl pripažino, jog UAB „Vilniaus viešasis transportas“ nebuvo privilegijuojamas privačių ūkio subjektų, teikiančių keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugas maršrutiniais taksi, atžvilgiu, t. y. pripažino Vilniaus miesto savivaldybės sprendimus, susijusius su maršrutinių taksi vežėjų teikiamomis paslaugomis, neprieštaraujančiais sąžiningai konkurencijai.

Vilniaus miesto savivaldybės informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

rašyti komentarą

0 komentarų

Komentarų nėra

Jūs galite pradėti diskusiją.

Komentuoti

Jūsų duomenys saugūs! Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Taip pat kiti duomenys nebus platinami trečiosioms šalims.
Visi laukeliai privalomi.