Lėšos už parduotus taršos leidimus – autobusams įsigyti

kovo 29 04:15 2011 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika

Lietuva pagal Jungtinių Tautų Klimato kaitos konvencijos reikalavimus turi sutaupiusi tam tikrą kiekį vadinamųjų taršos leidimų, kuriuos gali parduoti šalims, viršijusioms leistinas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų normas. Gautas lėšas ketinama skirti projektams, kurie realiausiai prisidėtų prie šiltnamio efekto mažinimo.

Deramasi su Ispanija

Pastaruoju metu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija dėl taršos leidimų pirkimo derasi su Ispanija, kuri, pirkdama taršos leidimus, turi teisę nuspręsti, kokiems projektams privalo būti skirti už parduotus leidimus gauti pinigai. Įvertinę investavimo Lietuvoje galimybes, ispanai pareiškė pageidavimą, kad lėšos būtų skiriamos dviem sritims: ekologiško viešojo transporto priemonėms įsigyti bei viešuosiuose pastatuose esančioms katilinėms renovuoti – kad jas būtų galima kūrenti ne iškastiniu kuru (anglimi ar mazutu), bet biokuru. „Kol kas neaišku, kiek lėšų bus skirta autobusams įsigyti, apie kokį jų kiekį kalbama. Tai paaiškės baigus derybas su ispanais“, – sako LR aplinkos ministro patarėja Laura Dzelzytė, pagrindinė šio sandorio derybininkė.

Viena iš ispanų pateiktų sąlygų – ekologiškomis keleivinio transporto priemonėmis turėtų būti keičiami seni dyzeliniai autobusai, t.y., jei įmonė gaus tam tikrą kiekį suspaustas gamtines dujas naudojančių autobusų, tiek pat labiausiai teršiančių aplinką dyzelinių privalės nurašyti arba parduoti.

Pagal aplinkos ministro įsakymu patvirtintą Klimato kaitos specialiosios programos, iš kurios ir bus finansuojami projektai, lėšų naudojimo sąmatą 2011-iesiems, ekologiškam viešojam transportui diegti numatytas 100 proc. finansavimo intensyvumas, taigi bus padengiamos visos su autobusų įsigijimu susijusios tinkamos projekto išlaidos.

Šiuo metu rengiamas projekto aprašymas, kuriame bus apibrėžti bendrieji reikalavimai projektams ir autobusų techninių parametrų duomenys. „Kol kas apie aprašo patvirtinimą kalbėti pernelyg anksti. Su pasirašyta sutartimi kreipsimės į mūsų šalies Vyriausybę, ispanų derybininkai taip pat privalės gauti savo šalies Vyriausybės pritarimą”, – komentuoja LR Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento direktorius Vitalijus Auglys.

Prioritetas – inovacijoms

Ispanai pageidautų, kad lietuviai įsigytų ne tik CNG, bet ir hibridinių suspaustomis gamtinėmis dujomis bei elektra varomų autobusų. Tokius šiuo metu gamina ispanai („Castrosua”) bei kinai. Šios transporto priemonės yra taupesnės bei ekologiškesnės nei CNG autobusai, jų baterijas elektros energija galima pakrauti ne tik transporto priemonę stabdant ar jai pradedant važiuoti, bet ir nuo stacionaraus elektros energijos šaltinio.

Galimos procedūros

Autobusų įsigijimo projekto procedūra bus vykdoma pagal galiojančią aplinkos ministro įsakymu patvirtintą Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo tvarką: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas kvies teikti paraiškas autobusams įsigyti ir vertins paraiškas. Manoma, jog projekte galėtų dalyvauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestai. „Paraiškas autobusams įsigyti galės teikti visi subjektai, jeigu jie atitiks kvietime teikti paraškas nurodyus reikalavimus. Galbūt jame galėtų dalyvauti ir mažesnių miestų autobusų parkai, jei jie turėtų galimybę eksploatuoti suspaustomis gamtinėmis dujomis varomus autobusus”, – sako V. Auglys.

Kol kas neaišku ir tai, kas teiktų paraiškas – savivaldybės ar autobusų parkai, t.y., nežinoma, kas būtų paraiškos teikėjai, kas partneriai. Gavus visas paraiškas, jas vertintų Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vėliau atrinktų Klimato kaitos specialiosios programos atrankos komitetas. Vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atrenkami projektai finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų – šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimas.

Tolesnės procedūros jau šiek tiek skirtųsi nuo tų, su kuriomis susidūrė dabartinį projektą rengiančios savivaldybės. „Jei ET projekte konkursus skelbtų miestai, tai, remiantis dabartinėmis šio sandorio sąlygomis, pirkimai turėtų vykti centralizuotai, t. y. visi autobusai būtų perkami drauge, skelbiamas vienas konkursas visiems numatomiems įsigyti autobusams, nepriklausomai nuo to, į kokius miestus jie nukeliaus”, – komentuoja UAB „Vilniaus autobusai” generalinis direktorius Gintaras Nakutis.

Šį konkursą turėtų skelbti viena centrinė perkančioji organizacija, kuri būtų paskirta vykdyti šias funkcijas LR Vyriausybės nutarimu. Tokiu atveju būtų rengiamas tarptautinis viešasis konkursas, ir, remiantis šalies įstatymais, prekes būtų galima be konkurso pirkti iš bet kurio paskirtos institucijos organizuotą konkursą laimėjusio tiekėjo.

Pareiškėjai (miestai ar parkai) turėtų įgalioti centrinę perkančiąją organizaciją atlikti viešuosius pirkimus. Kol kas žinoma tik tiek, kad konkurse dalyvaujantis autobusų tiekėjas turės pateikti viena pasiūlymą visam numatytam įsigyti autobusų kiekiui, t.y., bus atrinktas vienas tiekėjas.

„Taršos leidimų pardavimo sutarties priede, t. y. projekto aprašyme bus numatytos tam tikros specifikacijos.Vežėjų nuomone, sutartyje galėtų būti pagrindiniai techniniai duomenys: koks autobusas – CNG ar hibridas, žemagrindis ar pusiau ir pan., o miestai galėtų pasirinkti papildomą įrangą”, – sako G. Nakutis.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

rašyti komentarą

0 komentarų

Komentarų nėra

Jūs galite pradėti diskusiją.

Komentuoti

Jūsų duomenys saugūs! Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Taip pat kiti duomenys nebus platinami trečiosioms šalims.
Visi laukeliai privalomi.